Projekti

Villa tuotteiksi

Rahoitusohjelma

Projektityyppi
Kehittämisprojekti
Vahvuusala
Biotalous
Toteutusaika
1.9.2020 - 31.12.2022
Yksikkö
Teknologia
Rahoitusohjelma
Manner-Suomen Maaseudun kehittämisohjelma
Projektin kuvaus

Villa tuotteiksi -yritysryhmähankkeella edistettiin kotimaisen villan hyödyntämistä sekä rakennettiin taloudellisesti kannattavaa villan tuotantoketjua yhteiskehittämisen avulla. Hankkeen tavoitteena oli edistää villan tuottajien ja käyttäjien ammatillista osaamista, yhteistyötä, yhteistyömalleja ja villaketjun kannattavuutta.

Yritysryhmähankkeen pääkohderyhmänä ja hyödynsaajina olivat hankkeeseen osallistuneet kymmenen yritystä, joiden liiketoimintaan kuuluvat erilaiset lammas- tai alpakkatalouden sekä käsityöalan tuotteet ja palvelut. Tavoitteena oli edistää näiden yritysten liiketoimintaa, ansaintamahdollisuuksia ja ammatillista kehittymistä verkostoitumisen ja yhteistoiminnan kautta.

Villa tuotteiksi -yritysryhmähankkeen hallinoijana toimi Jyväskylän
Ammattikorkeakoulun Biotalousinstituutti Saarijärven Tarvaalassa.
Hankkeen toteutusaika oli 1.9.2020-31.12.2022.

Lisätietoja
Projektipäällikkö Marianne Reinikka, marianne.reinikka(at)jamk.fi tai 040 183 7085

Projektin tulokset

Villa Tuotteiksi -yritysryhmähankkeessa kehitettiin hankkeessa mukana olleiden kymmenen villa-alan yrityksen yritystoimintaa yhteisillä ja yrityskohtaisilla toimenpiteillä.

Yritysryhmähankkeeseen osallistuneet yrittäjät saivat hankkeesta seuraavia konkreettisia hyötyjä:
  • Yrittäjien osaamisen lisääntyminen tiedon ja käytännön oppien kautta monella eri villa-alan ja yritystoiminnan osa-alueella.
  • Yrittäjät loivat uusia verkostoja ja saivat uusia yhteistyökumppaneita sekä vertaistukea.
  • Hankkeen toiminnan kautta yrityksiin luotiin uusia tuotteita ja palveluita, saatiin ideoita uusiin tuotteisiin ja palveluihin sekä kehitettiin jo olemassa olevia tuotteita ja palveluita
  • Hankkeen toimien kautta yrittäjät löysivät myös uusia asiakkaita.

päivitetty 6.3.2023