Projekti

Video-Supported education Alliance ViSuAL

Rahoitusohjelma

Lyhenne
ViSuAL
Projektityyppi
Kehittämisprojekti
Vahvuusala
Uudistuva oppiminen
Toteutusaika
1.1.2018 - 31.12.2020
Yksikkö
Ammatillinen opettajakorkeakoulu
Rahoitusohjelma
Erasmus+ Key Action 2
Projektin kuvaus

Background:

Video Supported Collaborative Learning ViSuAL -project is build on the facts that in teacher
training and education in general, seems to be lack of a workable pedagogy for the use of video-based
communication tools and platforms to support learning and professionalization to
prepare students for a knowledge-based economy and society. In addition,
teacher education and training is not providing adequate pedagogical and
technical competence for using video tools for collaborative learning.

The
ViSuAL-project aims
:

1)To
develop, test and validate pedagogical models and practices for video-supported
collaborative learning
.

2)
To integrate the created pedagogical model and practices into the teacher
education and professionalization to capacitate future HEI teachers.

3.To
create, test and validate concepts for experimentation based pedagogical
co-creation in partnership of education technology designers, pedagogical
researchers, teachers and their students.

4.To
provide scientific evidence on the effect of video-based communication tools on
professionalization of teacher trainees to support the validation of the
pedagogical models.

5.To
provide an assessment tool for evaluating impact of video-supported
collaborative learning on professional development.


In JAMK the project is run by The School of Professional Teacher
Education. Two other schools involved are The School of Health and Social
Studies and The School of Business.

More
information: Sirpa Laitinen-Väänänen (Researcher),
School
of Professional Teacher Education, sirpa.laitinen-vaananen@jamk.fi,
040-8658 496

Project's

international website: http://visualproject.eu/

national website: https://www.jamk.fi/en/Research-and-Development/RDI-Projects/visual/

 

Projektin tulokset

PROJEKTIN AIKANA:
https://www.youtube.com/watch?v=I578h-oexBU&list=UUbAC6gdOH8di2yk_3_S929g&index=55

1)JAMKssa toteutettiin 6 pedagogista kehittämiskokeilua, joissa suunniteltiin, toteutettiin, arvioitiin ja jatkokehitettiin pedagogisia ratkaisuja, jotka käyttävät opiskelijan toteuttamaa työn, toiminnan tai oppimisen reflektion videointia ja tukevat videoinnin avulla yhteistoiminnallista oppimista.

PEDAGOGISET KEHITTÄMISKOKEILUT TOTEUTUIVAT:
-Musiikin koulutusalalla, jossa suunnittelusta ja toteutuksesta vastasivat lehtorit Tiina Takkinen ja Rita Varonen: https://www.youtube.com/watch?v=ogUqgPWYS7I&list=UUbAC6gdOH8di2yk_3_S929g&index=18 ja https://www.youtube.com/watch?v=rGdBRU5u81U&list=UUbAC6gdOH8di2yk_3_S929g&index=15

-Liiketalouden koulutusalalla, jossa suunnittelusta ja toteutuksesta vastasivat lehtorit Anita Hukkanen, ja Elina Vaara: https://www.youtube.com/watch?v=3JJBSmL3y5Q&list=UUbAC6gdOH8di2yk_3_S929g&index=39

-Matkailun- ja ravitsemuksen koulutusalan kestävän gastronomian opinnoissa, jossa suunnittelusta ja toteutuksesta vastasivat lehtorit Karoliina Väisänen ja Francesca Allievi:

-Ammatillisessa opettajankoulutuksessa, jossa suunnittelusta ja toteutuksesta vastasivat lehtorit Eila Burns, Tuulia Kiilavuori, Mikael Viitasalo and Markku Rissanen suunnittelussa mukana ollen myös Sirpa Laitinen-Väänänen.

-Lisäksi pedagogisia kehittämiskokeiluja toteutettiin projektin muissakin korkeakouluissa Portugalissa, Virossa, Sveitsissä ja Alankomaissa.

PROJEKTIN TULOKSENA:
2)työstettiin käsikirja opettajille videointia hyödyntävästä yhteistoiminnallisesta oppimisesta (Teacher’s Manual) JAMKn toimijoiden lehtorin Eila Burnsin ja asiantuntija Minna Koskisen johdolla. Se julkaistiin JAMKn julkaisusarjassa: https://urly.fi/1QCj

3) MOOC-kurssi rakennttiin videointia hyödyntävästä yhteistoiminnallisesta oppimisesta. Se on englanninkielinen ja avautuu joulukuussa 2020 IRIS Connect-yrityksen sivujen kautta avoimesti käytettäväksi.

4)MESH Guide, joka ohjaa videointi hyödyntävän yhteistoiminnallisen oppimisen käsitteistöön, määrittelyyn ja toimintaan. Myös tämä sivusto avautuu joulukuussa 2020 http://www.meshguides.org/ -sivustolla.

TUTKIMUS OSANA PROJEKTIA:
-Kehittämiskokeiluja myös tutkittiin.
Projektin tuotoksena ilmestyykin 3 vertaisarvioitua artikkelia:
*Videointi hyödyntävän yhteistoiminnallisen oppimisen pedagogisesta mallista,
*Korkeakoulun ja yritysmaailman yhteistyön mallinnuksesta sekä
*Systemaattinen kirjallisuuskatsaus videointi hyödyntävän yhteistoiminnallisen oppimisen aiemmista tutkimuksista. Yhteenvedot löytyvät projektin www-sivuilta: http://visualproject.eu/resources/

MUITA MIELENKIINTOISIA TUOTOKSIA:
Projektin verkkosivuilla http://visualproject.eu/ tai JAMKn sivuilla www.jamk.fi/visual ja projektin omalla YouTube-kanavalla on lisää tuotoksia muuan muassa

-videoblogeja, joissa kuvataan toimijoiden äänellä pedagogisia kehittämiskokeiluja https://www.youtube.com/playlist?list=PL_jCih-IbtyASQB9Yz4bddojSpGqm_xiV

-blogitekstejä projektin toiminnasta http://visualproject.eu/blog/

-videoteknologia yritysten palveluita ja teknologisia mahdollisuuksista viestiviä videoita
*EdVisto: https://www.youtube.com/watch?v=MR1MXKpdYV8&list=UUbAC6gdOH8di2yk_3_S929g&index=57
*Flowbox: https://www.youtube.com/watch?v=ScXNyaMt2FA&list=UUbAC6gdOH8di2yk_3_S929g&index=42
*IRIS Connect: https://www.youtube.com/watch?v=z6BJFqORsEw&list=UUbAC6gdOH8di2yk_3_S929g&index=53
*Nordic Simulators: https://www.youtube.com/watch?v=O8wcjn7c_eg&list=UUbAC6gdOH8di2yk_3_S929g&index=54
*iVideo: https://www.youtube.com/watch?v=p6mxz8qIzrc&list=UUbAC6gdOH8di2yk_3_S929g&index=50
*Bloco Gráphico: