Projekti

Vesipihikerrostalo

Rahoitusohjelma

Lyhenne
Vesipihikerrostalo
Projektityyppi
Muu projekti
Vahvuusala
Biotalous
Toteutusaika
4.10.2013 - 13.12.2013
Yksikkö
Teknologia
Rahoitusohjelma
Sitra
Projektin kuvaus


Lokakuussa JAMK ja KESTO (jota hallinnoi BENET oy) valmistelevat
kokeilua kokoamalla tietoa mm. olemassa olevista veden säästömenetelmistä,
veden kulutuksen aiheuttamista ympäristöhaasteista sekä taloudellisista
säästöperusteista. Kootun tiedon perusteella toimijat luovat kerrostaloille
sopivan toimintamallin eli käytännön toiminnan ohjeistuksen, jonka avulla
taloyhtiöt ja asukkaat saavat olemassa olevat vinkit käyttöönsä sekä parhaan
mahdollisen ekologisen ja taloudellisen hyödyn. Mahdollisuuksien mukaan apuna käytetään
myös Jyväskylän ammattikorkeakoulun opiskelijoita. Työpaja kokeilun
edistämiseksi ja/tai uusien lämmintä vettä säästävien tuote- tai palveluinnovaatioiden
löytämiseksi järjestetään, mikäli löytyy sopiva opiskelijaryhmä.


 


Kokeilukerrostalo sijaitsee Jyväskylän Köhniöllä osoitteessa
Vekarokatu 2. Kohde on tyypillinen v. 1965 rakennettu kerrostalo, jossa on 33
huoneistoa ja 4 rappua. Asukkaille järjestetään lokakuussa aloitustilaisuus,
jossa asukkaille heitetään innostava haaste ryhtyä vedensäästötoimenpiteisiin.
Asukkaat perehdytetään perusteellisesti asiaan ja heille jaetaan tietopaketti
aiheesta. Talon asukkaille toimitetaan paperiversiona ja tarvittaessa
sähköisesti materiaalia, missä annetaan käytännön vinkkejä vedenkulutuksen
vähentämiseen ja kerrotaan säästötoimenpiteiden vaikutuksesta ympäristöön sekä
taloyhtiön ja sen myötä jokaisen asujan kustannuksiin. Kerrostalon hallituksen
edustaja toimittaa materiaalin asukkaille, jotka eivät pääse tilaisuuteen.


Perehdytyksen jälkeen asukkaat ja/tai mahdollisesti
taloyhtiön hallitus tekevät mahdollisia vedensäästöä parantavia hankintoja. Asukkaita
innostetaan omalta osaltaan ideoimaan uusia lämpimän veden säästökeinoja.
Kokeilun järjestäjät auttavat asukkaita ja hallitusta kokeilun aikana ja erityisesti
Kesto antaa neuvontaa veden säästämiseen. 
Asukkaita kannustetaan kertomaan sosiaalisessa mediassa kaikista
keinoista ja vähän hassummistakin tempuista, joilla he yrittävät välttää
vedenkulutusta.


 


Veden kulutusta seurataan marraskuun ajan ja kerrostalon
hallituksen edustajat vastaavat käytävissä olevien mittarien lukemisesta vähintään
kuukauden alussa ja lopussa. Veden kulutusta voidaan verrata esim. edellisen
vuoden vastaavan ajanjakson kulutukseen. Kokeilukerrostalossa on huoneistokohtaiset
vesimittarit, joten tarkempaankin seurantaan on mahdollisuus.


 


Kerrostalon kotitalouksien ohella pyritään vähentämään myös yleisten
tilojen lämpimänveden kulutuksen alentamisesta. Kokeilukerrostalossa on
pesutupa ja sauna sekä yksityinen perhepäiväkoti, joka käyttää ahkerasti
yhteistä pesutupaa.


Kylmän veden kulutusta ei ole järkevää Suomen olosuhteissa
vähentää, jotta käytössä olevien vanhojen putkistojen toimintakyky säilyy ja
käytettävä vesi pysyy puhtaampana.


JAMK ja KESTO pitävät palautetilaisuuden asukkaille
joulukuun alussa. Tilaisuudessa käydään läpi tulosten ohella tuntemuksia ja
kokemuksia joita kokeilun aikana syntyi sekä poimitaan talteen asukkaiden
kehittämisideat.