Projekti

VerKo - Vertaistuen ja kokemusasiantuntijuuden paikka lapsi- ja perhepalveluissa

Rahoitusohjelma

Lyhenne
VerKo
Projektityyppi
Kehittämisprojekti
Vahvuusala
Monialainen kuntoutus
Toteutusaika
1.2.2019 - 31.3.2021
Yksikkö
Hyvinvointi
Rahoitusohjelma
Työsuojelurahasto
Projektin kuvaus
Vertaistuen
ja kokemusasiantuntijuuden merkitystä
sote-palveluissa on Suomessa viime
vuosina painotettu paljon. Tällaiseen toimintaan liittyvä tutkimus on kuitenkin
ollut vähäistä ja keskittynyt yksittäisiin asiakasryhmiin, sektoreihin tai
toimialoihin. Tutkimuksellista
käsitteellistämistä ei juuri ole tehty.
Tämän
hankkeen tutkimuksellisena tavoitteena on 1) selvittää, miten vertaistuki- ja
kokemusasiantuntijatoiminta ymmärretään ja miten niitä kuvataan lapsi- ja
perhepalvelujen kontekstissa, 2)

jäsentää
kokemustoimijoiden (vertaiset, kokemusasiantuntijat) ja ammatillisten
toimijoiden välistä yhteistyötä, rooleja ja tehtäviä lapsi- ja perhepalveluissa
sekä 3) selvittää, miten vertaistuki ja kokemusasiantuntija-toimintaa johdetaan
lapsi- ja perhepalveluissa. Hankkeessa toteutetaan myös kehittämiskokonaisuus,
jonka tavoitteena on vahvistaa kokemustoimijoiden (vertaiset,
kokemusasiantuntijat) ja ammattilaisten välistä yhteistyötä ja luoda perustaa
uusien vertaistuki- ja kokemusasiantuntijatoimintaan pohjautuvien
toimintamallien kehittämiselle lapsi- ja perhepalveluissa.
Hankkeen
tutkimusaineisto kerätään ryhmä-, yksilö- ja

virikehaastatteluin.
Lisäksi hyödynnetään dokumenttiaineistoa sekä tutkimuskirjallisuusaineistoa.
Aineistoa kerätään lapsi- ja perhepalveluiden työntekijöiltä ja esimiehiltä, ja
sitä analysoidaan pääosin laadullisin menetelmin.
Hanke
vahvistaa kokemus
toimijoiden
ja ammattilaisten yhteistyötä, ja edistää siten lapsi- ja perhepalvelujen
työyhteisöjen toimintaa ja sen tuottavuutta. Tulokset mahdollistavat
vertaistukeen ja kokemusasiantuntijuuteen perustuvien toimintamallien
kehittämisen tutkimukseen perustuen ja hyödyttävät siten
paitsi eri alojen
ammattilaisia ja organisaatioita, myös palveluja käyttäviä ja tarvitsevia
kansalaisia. Tutkimus tuottaa tietoa myös johtamisen ja esimiestyön tueksi.
Perustiedot:
Hankkeen toteuttaja: Jyväskylän ammattikorkeakoulu,
Hyvinvointiyksikkö
Tutkimusyhteistyössä: Jyväskylän yliopisto
Yhteistyöorganisaatiot: 7 Keski-Suomen alueella toimivaa lapsi- ja perhepalveluorganisaatiota, joilla kokemusta tai kiinnostusta vertais- ja kokemusasiantuntijatoiminnasta
Lisätietoja hankkeesta: Projektipäällikkö dos. (perhepsykologia), psykologi Kaisa Malinen, kaisa.malinen@jamk.fi, +358 50 3602104
Twitterissä: @VerKoHanke

Projektin tulokset

Vuoden 2019 aikana hankkeessa kerättiin laaja haastattelututkimusaineisto: 10 ryhmähaastattelua lasten, nuorten ja perheiden palveluiden ammattilaisille sekä 25 yksilöhaastattelua näiden palveluiden esimiehille ja johtajille.
Päivitetty 28.1.2020