Projekti

valmistelu: European Innovation Program-Active and Healthy Aging

Lyhenne
EIP AHA/MULTIPLICA
Projektityyppi
Kansainvälinen liikkuvuusprojekti
Vahvuusala
Muu ala
Toteutusaika
1.7.2012 - 31.12.2014
Yksikkö
Hyvinvointi
Rahoitusohjelma
Health Programme
Projektin kuvaus

MULTIPLICA projekti on Euroopan komission Aktiivisen ja terveen ikääntymisen ohjelmaan liittyvä kaatumisen ehkäisyn ja monilääkityksen hallintaan liittyvä hanke, jonka tarkoituksena on parantaa iäkkäiden henkilöiden hyvinvointia ja elämänlaatua ja vähentää terveydenhuollon resurssien käyttöä.Tarkoituksena on vahvistaa ennalta ehkäiseviä palveluja, joiden avulla turvataan iäkkään väestön hyvinvointi iäkkään väestön osuuden yhä kasvaessa koko Euroopassa. Tehokkaiden palveluiden järjestäminen vaatii moniammatillista yhteistyötä.


Kaatumisen ehkäisyä ja monilääkitystä koskevaa tutkimustietoa on olemassa, mutta toimenpiteiden siirtäminen käytäntöön edellyttää päättäjien, palveluntuottajien ja monialaisen henkilöstön sitoutumista ja yhtenäisten toimintamallien kehittämistä. Näin varmistetaan, että kaatumisen ehkäisy ja monilääkityksen hallinta toteutuvat laadukkaasti läpi iäkkäille suunnattujen palvelu- ja hoitoketjujen.


Projektissa kootaan viimeisin tutkimustieto, käytössä olevat hyvät toimintatavat ja käytännön työvälineet, jotka edesauttavat ennalta ehkäisevien toimintakäytäntöjen ottamista pysyväksi toiminnaksi. Näitä toimintatapoja koskevaa informaatiota levitetään monialaisten ammattilaisten  ja iäkkäiden itsensä saataville ja tuetaan niiden jalkauttamista eurooppalaisiin toimintaympäristöihin. Kaatumisen ehkäisyn ja monilääkityksen hallinnan juurtumista ja vaikuttavuutta arvioidaan projektin aikana.


Projektin koordinaattorina toimii University of Southen Denmark ja siihen osallistuu partnereita kahdeksasta Euroopan maasta.