Projekti

Valkeisenjärven vesiensuojelusuunnitelma

Projektityyppi
Kehittämisprojekti
Vahvuusala
Biotalous
Toteutusaika
8.12.2021 - 31.12.2022
Yksikkö
Teknologia
Rahoitusohjelma
Muu kansallinen
Projektin kuvaus

Valkeisen-järven ekologinen luokitus on hyvä. EU:n alueella on tavoitteena saavuttaa tai säilyttää pintavesien vähintään hyvä ekologinen tila vuoteen 2027 mennessä. Järven alueen paikalliset ihmiset ovat ilmaisseet huolen vedenlaadun heikkenemisestä. Tästä kertovat useat yhteydenotot viranomaisiin. Valkeinen oli ennen hyvin kirkas järvi, mutta näkösyvyys on laskenut.

Hankkeessa suunniteltiin Valkeisen valuma-alueen vesiensuojelutoimenpiteet, joilla pyritään säilyttää järven hyvä tila. Pitemmällä aikatähtäimellä pyritään parantamaan vedenlaatua, joka on heikentynyt. On tärkeää tarttua vedenlaadun heikkenemiseen hyvissä ajoin, koska pitkälle heikennyt tila on vaikeaa ja kallista palauttaa.

Samuli Lahtela
Valkeisenjärven vesiensuojelusuunnitelma-hankkeen projektipäällikkö
Sähköposti: etunimi.sukunimi@jamk.fi ja puhelinnumero: 040 596 2378
Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Projektin tulokset

Hankkeessa saatiin tehtyä Valkeisen-järven vesiensuojelusuunnitelma, joka toimii pohjana varsinaisten kunnostustoimenpiteiden jatkosuunnitteluun ja toteutuksiin. Järvelle perustettiin Valkeisen kunnostus ry, joka toimii jatkossa järven kunnostuksen parissa. Hankkeessa autettiin yhdistystä tekemään ensimmäinen rahoitushakemus ELY-keskukselle toteutushankkeesta. Hankkeessa tehtiin myös Metsäkeskukselle ehdotus kemera-kohteista, jotta suunniteltuja kohteita saataisiin toteutukseen. 16.12.2022