Projekti

UUDEN RÄJÄHTEIDEN NANOKOMPONENTIN KAUPALLISTAMISPOLKUJEN TUNNISTAMINEN JA ANALYSOINTI

Rahoitusohjelma

Lyhenne
ANST
Projektityyppi
Kehittämisprojekti
Vahvuusala
Muu ala
Toteutusaika
1.1.2017 - 30.4.2018
Yksikkö
Teknologia
Rahoitusohjelma
Tekes
Projektin kuvaus

Uutta liiketoimintaa parannetun räjähdekomponentin avulla

Ajoneuvoteollisuuden turvalaitteiden suuri valmistaja japanilainen Takata on kohdannut ongelmia valmistamiensa turvatyy-nyjen ammoniumnitraattipohjaisen räjähteen räjähtäessä tarkoitettua voimakkaammin. Autovalmistajat ovat kutsuneet tä-hän mennessä jo yli 100 miljoonaa autoa korjattavaksi ja kutsujen määrä tulee kasvamaan. Kyseessä on teollisuuden historian suurin ja monimutkaisin kuluttajien terveyteen liittyvä ongelma, sillä loukkaantumisilta eikä kuolonuhreilta ei ole vältytty.

Ammoniumnitraatti on aine, jota käytetään ajoneuvoteollisuuden turvalaitteiden lisäksi yleisesti louhintaräjähteissä. Räjäh-teissä esiintyy säilytysolosuhteista riippuvaa laatuvaihtelua, minkä seurauksena räjähdysten voima vaihtelee. Teho pitäisi saada takaiseksi eikä latausten välillä saisi esiintyä eroja.

Hankkeen tarkoituksena on tarjota turvatyynyvalmistajille, muille kaasulla nopeasti täyttyviä laitteita valmistaville sekä rä-jähdysaineteollisuudelle uusi ratkaisu ammoniumnitraatin valmistamiseksi. Ratkaisun avulla räjähdysvoima pysyy aina va-kiona ja se on ennustettavissa. Sama ratkaisu mahdollistaa räjähteiden käyttömäärien pienentämisen, uusien tuotantoketju-jen rakentamisen sekä laatuvaihteluiden tasoittumisen.

Hankkeen päätavoitteena on jättää patenttihakemus, joka toimii uuden liiketoiminnan perustana. Ratkaisu perustuu pitkäai-kaiseen ammoniumnitraattitutkimukseen. Lisäksi tulevaa liiketoimintaa valmistellaan markkinaselvityksillä ja analysoimalla tunnistettuja liiketoiminnallistamispolkuja. Ensimmäisten investointien oletetaan tapahtuvan 2018. Hanketta osarahoittaa Tekesin TUTL-rahoitusohjelma.

Lisätietoja Mauno Harju, projekti-insinööri, 040 768 1931, etunimi.sukunimi@jamk.fi
Jyväskylän ammattikorkeakoulu, teknologiayksikkö