Projekti

URAA! - Uraohjausosaamisen kehittäminen Ohjaamoissa

Rahoitusohjelma

Lyhenne
URAA!
Projektityyppi
Kehittämisprojekti
Vahvuusala
Uudistuva oppiminen
Toteutusaika
1.4.2018 - 30.11.2020
Yksikkö
Ammatillinen opettajakorkeakoulu
Rahoitusohjelma
Euroopan sosiaalirahasto (ESR)
Projektin kuvaus


Osuva ohjaus -teemakokonaisuus tukee elinikäistä oppimista ja koulutuksesta työelämään siirtymistä. Ohjaamojen toimintamalli rakentuu monialaisesti eri hallinnonalojen palveluista ja laajasta yhteistyöverkostosta. Tällä hetkellä Ohjaamoissa vahvana näyttäytyy arjen hallinnan ohjausosaaminen. Koulutuksen ja työllistymisen näkökulmista Ohjaamoissa uraohjausosaamisen tarve korostuu, mikä vahvistaa asiakkaiden pitkäjänteistä urasuunnittelutaitojen kehittymistä.


URAA! – Uraohjausosaamisen kehittäminen Ohjaamoissa -projektin tavoitteena oli vahvistaa Ohjaamohenkilöstön monialaista uraohjausosaamista. Projekti toteutti uraohjausosaamisen monialaisia koulutuksia, joihin osallistuivat Ohjaamoissa työskentelevien asiantuntijoiden lisäksi Ohjaamojen verkostojen edustajia (esim. koulutuksen järjestäjät). Lisäksi projektin tavoitteena oli mallintaa Ohjaamojen uraohjauskäytänteitä ja uraohjauksen palvelumalleja. Perimmäisenä tavoitteena oli luoda valtakunnalliset suositukset Ohjaamojen uraohjauksen laadunvarmistukseen.


URAA! – Uraohjausosaamisen kehittäminen Ohjaamoissa -projektin tuloksena: Ohjaamojen henkilöstön monialainen uraohjausosaaminen on kehittynyt, Ohjaamojen uraohjauskäytänteet ja -palvelut on mallinnettu sekä valtakunnalliset suositukset Ohjaamojen uraohjauksen laadunvarmistukseen on luotu. Projekti tuki Ohjaamojen yhteisen uraohjauksen toimintamallin muodostumista. Pitkällä aikavälillä projekti on ollut varmistamassa Ohjaamojen uraohjauksen laatua. Uraohjauksen mallinnuksilla ja suosituksilla edesautettiin Ohjaamojen henkilöstön uraohjausosaamisen jatkuvaa kehittymistä myös projektin jälkeen.


Projektin toteuttivat HAMK ja JAMK ammatilliiset opettajakorkeakoulut. URAA!-projekti teki toimenpiteissään tiivistä yhteistyötä KOHTAAMO-hankkeen, TESSU- ja OSMO-projektien (ESR) sekä  Koordinaatin kanssa.


Lisätietoja:
Auli Sesay, projektivastaava, 040 594 1476, etunimi.sukunimi@jamk.fi
JAMK ammatillinen opettajakorkeakoulu