Projekti

UP Uusi oppiminen - uudet ympäristöt

Rahoitusohjelma

Lyhenne
UP
Projektityyppi
Kehittämisprojekti
Vahvuusala
Uudistuva oppiminen
Toteutusaika
1.8.2015 - 31.5.2017
Yksikkö
Ammatillinen opettajakorkeakoulu
Rahoitusohjelma
Euroopan sosiaalirahasto (ESR)
Projektin kuvaus

UP Uusi oppiminen – uudet ympäristöt -hankkeen tavoitteena on kehittää oppimisympäristöjen monimuotoisuutta sulauttamalla tieto- ja viestintätekniikkaa koulutukseen ja opetukseen sekä parantaa opettajien pedagogisia valmiuksia oppimisympäristöjen suunnitteluun, toteuttamiseen, käyttämiseen ja kehittämiseen. Hanke toteutetaan Pohjoisen Keski-Suomen lukiokoulutuksen (Pihtipudas ja Viitasaari) ja ammatillisen koulutuksen (Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto), ammattikorkeakoulutuksen (JAMK, Saarijärvi) ja ammatillisen opettajakorkeakoulun (JAMK, Jyväskylä) yhteistyönä.

Toimenpiteet ovat 

  1. pedagogisten ratkaisujen pilotointi, 
  2. pedagogisten toimintamallien tuottaminen, 
  3. pilotointien tulosten jalkauttaminen ja jakaminen, ja 
  4. toimintamallien ja kokemusten levittäminen. 

Oppimisympäristöjen analysoinnissa, kehittämistarpeiden määrittelyssä ja pilotointien arvioinnissa huomioidaan sukupuolinäkökulma, koulutuksellinen tasa-arvo ja esteettömyys, sosiaalisen kestävyys sekä ympäristönäkökulma.

Hankkeen tuloksena on osatoteuttajille uusia ja erilaisia opetus- ja oppimismuotoja, jotka mahdollistavat joustavien ja yksilöllisten oppimiskokemusten syntymisen opiskelijoille. Uudet opetus- ja oppimismuodot voivat liittyä lähiopetuksen rikastamiseen tieto- ja viestintätekniikan avulla, etäopiskelun mahdollistamiseen eri tavoin ja hybridiopetuksen ja -oppimisen kehittämiseen.

Hanke tuottaa pedagogisia toimintamalleja, jotka ovat levitettävissä ja hyödynnettävissä eri toimijoiden tarpeisiin. Pedagogiset toimintamallit kuvaavat toiminnan pedagogisen idean ja tavoitteet, käytetyn teknologian ja miten toiminta toteutetaan. Lyhyellä aikavälillä yhteishankkeella ja verkostomaisella kehittämisellä vauhditetaan oppilaitoksen toiminnasta kumpuavaa pedagogista ja oppimisympäristöihin liittyvää osaamisen kehittämistä. Pitkällä aikavälillä hanke vaikuttaa alueen elinvoimaisuuden parantamiseen, elinikäisen oppimisen mahdollisuuksien lisäämiseen ja niiden toteuttamisen edellyttämän osaamisen kehittymiseen maakunnalliseksi voimavaraksi.

Lisätietoja:

Projektipäällikkö Ari Langén, puh. +358 50 363 8882Kuva poistettu., etunimi.sukunimi@jamk.fi