Projekti

UOMA - Uraa ja osaamista maahanmuuttajille

Rahoitusohjelma

Lyhenne
UOMA
Projektityyppi
Kehittämisprojekti
Vahvuusala
Uudistuva oppiminen
Toteutusaika
1.1.2019 - 31.12.2020
Yksikkö
Ammatillinen opettajakorkeakoulu
Rahoitusohjelma
Euroopan sosiaalirahasto (ESR)
Projektin kuvaus

UOMA – uraa ja osaamista maahanmuuttajille -projektin tavoitteena
oli kehittää ja järjestää non-stop -toimintamallin mukaisia lisäopintoja liiketalous- ja
sosiaalialojen korkeasti koulutetuille maahanmuuttajille. 

Projektin taustalla oli havainto, että korkeasti koulutettujen maahanmuuttajien sijoittumista koulutustaan vastaaviin työtehtäviin hankaloittaa kielelliseen, ammatilliseen sekä työkulttuuriseen osaamiseen liittyvät puutteet. Tässä koulutusmallissa syvennettiin asiantuntijuutta, parannettiin ammatillista suomen kielen taitoa sekä mahdollistettiin omalla ammattialalla työskentely ja suomalaiseen työkulttuuriin tutustuminen. Toimintamallin avulla pyrittiin sujuvoittamaan maahanmuuttajien sijoittumista työelämään. 


Lisäkoulutusmallin suunnittelu oli käynnistetty Urareitti-hankkeen aikana ja se pilotoitiin Jyväskylän ammattikorkeakoulun liiketalouden alalla UOMA-hankeessa nimellä Suomalaisen työelämän osaaja -korkeakouludiplomi (60 op). 


Pilotti toteutettiin 1.8.2019-31.12.2020. Koulutukseen oli jatkuva haku ja  hakijat haastateltiin ja suomen kielen osaaminen testattiin hakemusten saapumisjärjestyksessä. 

Osallistujille laadittiin henkilökohtaiset opiskelusuunnitelmat ja niiden suunnittelussa ja toteutuksessa huomioitiin osallistujan aiemmin hankittu osaaminen ja uratavoitteet. 


Projektin tavoitteena oli, että Suomalaisen työelämän osaaja
-korkeakouludiplomiin perustuva lisäkoulutusmalli jää
hankkeessa mukana olevien ammattikorkeakoulujen aktiiviseen käyttöön ja että
sitä voidaan adoptoida muihinkin ammattikorkeakouluihin. Lisäkoulutusmalli suunniteltiin siten, että sitä on mahdollista räätälöidä palvelemaan eri alojen
osaajia. 


Projektin toteuttivat Hämeen ammattikorkeakoulu, Jyväskylän
ammattikorkeakoulu, Centria-ammattikorkeakoulu, Diakonia-ammattikorkeakoulu,
Laurea-ammattikorkeakoulu ja Oulun ammattikorkeakoulu. UOMA-projekti teki toimenpiteissään yhteistyötä maahanmuuttajien palveluita järjestävien ja
kehittävien verkostojen kanssa.


 


Lisätietoja:


Mari Kolu, projektivastaava, 040 581 1330, etunimi.sukunimi[a]jamk.fi


JAMK, Ammatillinen opettajakorkeakoulu

Projektin tulokset

Suomalaisen työelämän osaaja -korkeakouludiplomi (60 op) pilottiin osallistui 17 opiskelijaa. Pilotissa testattiin nonstop mallia, joka mahdollisti jatkuvan haun koulutukseen. Opiskelu tapahtui suomenkielisissä ryhmissä.

Opiskelijoille laadittiin omat henkilökohtaiset opiskelusuunnitelmat, joita päivitettiin opintojen edetessä. Henkilökohtaisten suunnitelmien myötä opiskelijat kokivat asiantuntijuutensa syventyneen ja suomalaisen työelämän tuntemuksen lisääntyneen.

Opiskelua ja opintovalintoja tuki opettaja-koordinaattori, hän auttoi opintojaksojen valinnassa ja opintoihin liittyvissä pulmissa. Opettaja-koordinaattorin vastuulla oli myös 'läksykerho', jossa ratkottiin erilaisia kysymyksiä opintoihin liittyen. Esimerkiksi opettajien antamat tehtävät saattoivat olla joskus vaikeaselkoisia, ja opiskelijat tarvitsivat apua niiden ymmärtämisessä.

Pilotissa laadittiin opettajille tukimateriaali, jossa taustoitetaan suomi toisena kielenä opiskelevien opiskelijoiden kulttuurisia ja kieleen liittyviä haasteita ja annetaan vinkkejä omaan opetukseen ja opetusmateriaalien selkeyteen. Tukimateriaali tuotettiin sekä tekstiversiona että videona. 

Opiskelijoiden suomen kielen taidot vahvistuivat sekä suomen kielen opintojaksoilla että suomenkielisissä ryhmissä opiskellessa. Lisätukea toi kieliklinikka, jossa opiskelijoiden henkilökohtaisten tarpeiden mukaan käsiteltiin suomen kielen kirjoittamiseen ja erilaisiin tekstimuotoihin liittyviä asioita.

Pilotissa kertyneiden kokemusten perusteella ryhdyttiin syksyn 2020 aikana selvittämään koulutusmallin jatkoa ja soveltuvuutta avoimen ammattikorkeakoulun koulutustarjontaan.
Muokattu 12.1.2021