Projekti

Työstä palautuminen luontokokemusten kautta – mennäkö metsään vai virtuaalimetsään?

Rahoitusohjelma

Lyhenne
Hybridiluonto / Hybrid Nature
Projektityyppi
Tutkimusprojekti
Vahvuusala
Monialainen kuntoutus
Toteutusaika
1.10.2022 - 31.5.2024
Yksikkö
Hyvinvointi
Rahoitusohjelma
Työsuojelurahasto
Projektin kuvaus

Hybridiluonto-hankkeessa tutkitaan työstä palautumista lähiluonnossa ja virtuaaliluonnossa. Hankkeen tavoitteena on tuottaa ajankohtaista tutkimustietoa siitä, miten etä- ja hybridityöntekijän palautumista voidaan tukea virtuaalisen luontomatkailupalvelun keinoin.

Toteuttajina ovat Jyväskylän ammattikorkeakoulun Kuntoutusinstituutti ja Liiketoimintayksikkö. Hanketta rahoittaa Työsuojelurahasto.

Työstä palautumista lähiluonto- ja virtuaaliluontoympäristöissä tarkastellaan monitieteisesti terveyden, hyvinvoinnin ja matkailun näkökulmista. Palautumista analysoidaan laadullisesti ja määrällisesti Firstbeat Life -mittausten, päiväkirjojen, haastattelujen ja kyselyn kautta. Näin saadaan tietoa fysiologisesta ja psykologisesta palautumisesta erilaisissa luontoympäristöissä. Tulosten pohjalta voidaan kehittää toimintamalleja työpaikoille etä- ja hybridityöntekijöiden hyvinvoinnin vahvistamiseen. Hanke tuottaa myös tietoa virtuaalisen luontomatkailun kehittämistyöhön.

Tutkimukseen osallistuvien työpaikkojen etä- ja hybridityötä tekevät pääsevät testaamaan, kuinka oma keho ja mieli palautuvat luontokäynneillä ja luontoon sijoittuvilla virtuaalikäynneillä työpäivän jälkeen.

Tutkimusjakson ensimmäisellä viikolla palautumista seurataan osallistujan tyypillisen arkiviikon aikana. Toisella ja kolmannella viikolla osallistujat kokeilevat virtuaalimatkoja ja ulkoilevat lähiluonnossa. Neljännellä viikolla järjestetään ryhmähaastattelut, joissa jaetaan kokemuksia palautumisesta ja pohditaan kehittämisen paikkoja.

Hanketiimimme vastaa mielellään kaikkiin kysymyksiisi.

Lisätietoja: Katriina Hyvönen (projektipäällikkö, vanhempi tutkija), etunimi.sukunimi@jamk.fi, 050 5170986