Projekti

Työhyvinvointia digitaalisuuden ja kokeilukulttuurin keinoin DIKO

Rahoitusohjelma

Lyhenne
DIKO
Projektityyppi
Kehittämisprojekti
Vahvuusala
Monialainen kuntoutus
Toteutusaika
1.3.2016 - 28.2.2019
Yksikkö
Hyvinvointi
Rahoitusohjelma
Euroopan sosiaalirahasto (ESR)
Projektin kuvaus


Kotihoidossa ja palveluasumisessa meneillään oleva voimakas työ- ja toimintakulttuurin muutos ei ole haaste pelkästään työntekijälle vaan myös johtamiselle. Moninaisen toimintakentän johtaminen asettaa entistä suurempia haasteita esimiehille. Työn tekeminen asiakkaan kotona, lisää vaatimuksia avoimuudelle, tiedottamiselle ja tiedon kululle sekä hajautetun toimintajärjestelmän johtamiselle ja kehittämiselle.

Hankkeen tavoitteena onkin kehittää keski-Suomen alueella toimivien kotihoitoa ja palveluasumista tuottavien mikro- ja pk-yritysten lähiesimiesten johtamisosaamista ja työntekijöiden työ- ja toimintakulttuuria hyödyntämällä digitaalisuutta ja kokeilukulttuuria. Työntekijät osallistetaan digitaalisilla kokeiluilla kehittämään omaa työtään ja tuetaan yrityksen johtoa digitalisaation edellyttämien osaamistarpeiden vahvistamisessa ja muutosten ennakoinnissa, mikä puolestaan tukee yritysten työhyvinvointia ja tuottavuutta.

Tuloksena kotihoidon ja palveluasumisen lähiesimiesten johtamisosaaminen on henkilöstölähtöistä ja työhyvinvointia tukevaa, henkilöstön digitaalinen osaaminen on parantunut ja kynnys ottaa käyttöön digitaalisia ratkaisuja on madaltunut. Lisäksi henkilöstöllä on keinoja oman työn ja työyhteisön hyvinvoinnin kehittämiseen. 


Hankkeet toteuttaja; JAMK/Hyvinvointiyksikkö

  • Projektipäällikkö Anja Tanttu
  • Projektin asiantuntijat: Sisko Riihiaho, Leena Suonpää-Lehtonen, Mari Karjalainen, Outi teittinen, Tuukka Laava,  Kari Jaatinen ja Toni Pekkola.

Lisätietoja:
Anja Tanttu, projektipäällikkö, anja.tanttu@jamk.fi

Hankkeen sähköinen julkaisu: https://blogit.jamk.fi/dikotuloksia/