Projekti

Työ ja johtajuus liminaalitilassa: Kohti innovaatiopotentiaalin hyödyntämistä. JAMKin osahanke: Kaverijohtaminen osuuskunnissa

Rahoitusohjelma

Lyhenne
LIMINARI
Projektityyppi
OKM:n rahoittama strateginen kehittämisprojekti
Vahvuusala
Muu ala
Toteutusaika
1.1.2012 - 31.12.2013
Yksikkö
Liiketoimintayksikkö
Rahoitusohjelma
Tekes
Projektin kuvaus

Kaverijohtaminen osuuskunnissa osaprojekti (osa Tekesrahoitteista LIMINARI-tutkimushanketta) tähtää työelämäinnovaatioita koskevan tiedon ja osaamisen lisäämiseen nuorten johtamissa, erityisesti osuuskunnissa. Kaverijohtajuuden käyttö madaltaa organisaatiohierarkioita ja lisää työorganisaatioiden kykyä tuottaa innovaatioita. Uusia innovaatioita tutkitaan johtoryhmän strategisten avauksien kautta.

Uusi Y-sukupolvi on muutamassa johtamiskäytäntöjä. Nettisukupolven sitoutuminen on kevyempää – he ovat kiinnostuneita, avoimia ja monikanavaisia. Omistajuus osuuskunnassa tuo nuorille mielenkiintoisen näkökulman johtamiseen. Omistajuus sitouttaa, mutta vaatii osuuskunnan johtamiselta uuden tyyppistä johtamisen. Käskyttäminen ei onnistu. Johtajan tulee olla omistajan kaveri ja silti johtaa selkeästi. Johtamisen dynamiikka muuttuu.

Tutkimuksen toteuttajina toimivat Jyväskylän Ammattikorkeakoulu (Tiimiakatemia), Jyväskylän yliopisto,  Työterveyslaitos sekä Åbo Akademi. Projektin avulla saadaa lisätietoa Y-sukupolven johtamisesta, johtamismalleista ja johtamisen mittaamisesta. Kaverijohtamisen osahankkeen yhteistyökumppanina toimii Pellervo.

Tutkimuskohteena ovat osuuskunnat ja niissä toimivat johtoryhmät. Case-osuuskuntina toimivat muutama Tiimiakatemian osuuskunta sekä muutamia pieniä uuden aallon osuuskuntia. Osuuskunnat hyötyvät tutkimuksesta terävöityneen johtoryhmätoiminnan ja kehittyneemmän strategian kautta. Tutkimuksesta hyötyy myös Pellervon osuuskunnat, joka edistää osuuskuntien toimintaa ja tutkimusta Suomessa. Pellervo saa tutkimuksesta interaktiivisen lisäpalvelun omille nettisivuilleen. Pellervo voi käyttää tutkimuksen tuloksia myös kotisivuillaan. Hanke tukee Pellervoa tuottamaan sisältöä YK:n kansainväliseen osuustoimintojen vuoteen 2012, jossa on teema nuoret. Hankkeesta tehdään työkirja pienten osuuskuntien visuaalisen strategian ja johtamisen kehittämisestä. Kaikki osapuolet voivat jakaa osaamistaan ja kokemuksiaan hankkeen aikana järjestettävissä kohtaamisissa.

Pääkysymyksenä on selvittää, mitkä ovat toimivat tavat ja käytännöt Y-sukupolven johtamisessa.