Projekti

TURVA - Turvallinen kotiasuminen ja interaktiivinen palveluyhteys

Lyhenne
TURVA
Projektityyppi
Muu projekti
Vahvuusala
Muu ala
Toteutusaika
1.10.2011 - 31.12.2013
Yksikkö
Hyvinvointi
Rahoitusohjelma
Kansallinen maakunnan kehittämisrahasto
Projektin kuvaus

Tavoittenamme on tukea ja mahdollistaa ikääntyneiden kotona asumista mahdollisimman pitkään. Projektin tarkoituksena on kehittää teknologiaa hyödyntäen ikääntyneiden elämänlaatua ja kotona selviytymistä tukeva hyvinvointi- ja palvelukonsepti yhdessä eri toimijoiden kanssa. Tämän lisäksi tavoitteena on tukea hyvinvointiyrittäjyyttä ja luoda uusia palvelumalleja ja sisältöjä ikääntyneiden palvelutarjontaan ja -kysyntään. Tekemisen myötä edistämme toiminta-alueen työllisyyttä ja palvelutoimintaa kytkemällä paikalliset yritykset, järjestöt ja tulevat ammattilaiset kehittämistyöhön.

Etsimme ratkaisuja

  • hyvinvointia ja terveyttä edistävien neuvontapalvelujen ja varhaisen puuttumisen menetelmien toteuttamiseksi teknologiaa hyödyntäen siten, että ne tukevat ikääntyneiden kotona asumista mahdollisimman pitkään.
  • palvelujen tuottamiseen asiakaslähtöisesti ja samalla taloudellisesti väestön ikärakenteen epätasapaino huomioiden.

Näiden ratkaisujen avulla ikääntyneiden turvallisuus ja osallisuus elämän eri tilanteisiin paranee. Myös ikääntyneiden koettu yksinäisyys vähenee ja koettu yhteisyys lisääntyy yhteisöllisten mahdollisuuksien lisääntyessä. Nämä kokemukset edistävät ikääntyneiden hyvinvointia ja terveyttä ja vähentävät pitkällä aikavälillä laitostumisriskiä.

Projekti koostuu

  1. alueiden ja pilottihenkilöiden valinnasta ja tarveanalyysistä,
  2. pilotointivaiheesta, sekä
  3. tulosten julkaisu, koulutus- ja työpajavaiheesta.

Projektia hallinnoi Tampereen ammattikorkeakoulu ja osatoteuttajan toimii Jyväskylän ammattikorkeakoulu. Rahoittajana on Pirkanmaan liitto. Teknologian pilotointi ja toimintamallin kehittäminen toteutetaan pilottikunnissa Pirkanmaalla ja Varsinais-Suomessa.

Lisätietoja
Toni Pekkola, laboratorioinsinööri, 050 338 2260, etunimi.sukunimi@jamk.fi, Jyväskylän ammattikorkeakoulu