Projekti

TURO - Turvallisuusosaamisen kehittäminen ja työhyvinvoinnin edistäminen vanhus- ja vammaistyössä

Rahoitusohjelma

Lyhenne
TURO
Projektityyppi
Muu projekti
Vahvuusala
Muu ala
Toteutusaika
1.4.2012 - 31.12.2014
Yksikkö
Hyvinvointi
Rahoitusohjelma
Euroopan sosiaalirahasto (ESR)
Projektin kuvaus

Vanhus- ja vammaistyössä tarvitaan osaamisen vahvistamista, jolla turvataan henkilöstön turvallinen toiminta hoitotyön muuttuvissa toimintaympäristöissä, kuten esimerkiksi asiakkaiden kotona, vuodeosastolla tai erilaisissa palveluasumisen yksiköissä. Kehitämme näiden henkilöiden turvallisuusosaamista ja työhyvinvointia edistäviä toimintatapoja.

Vanhus- ja vammaistyössä tarvitaan osaamisen vahvistamista, jolla turvataan henkilöstön turvallinen toiminta hoitotyön muuttuvissa toimintaympäristöissä, kuten esimerkiksi asiakkaiden kotona, vuodeosastolla tai erilaisissa palveluasumisen yksiköissä. Projektissa kehitetään henkilöstön turvallisuusosaamista ja ennalta ehkäisevien toimintatapojen käyttöönottoa.

Päätavoitteena on henkilöstön työhyvinvoinnin ja työssä jaksamisen edistäminen ja turvallisuusosaamisen kehittäminen. Luomme alueellisen toimintamallin turvallisen hoitotyön toteuttamisesta, arvioinnista ja seurannasta, joka edesauttaa yhteisen turvallisuuskulttuurin kehittymistä alalla työskentelevän henkilöstön keskuudessa.

Jyväskylän ammattikorkeakoulun lisäksi toimijoina ovat Perusterveydenhuollon liikelaitos Seututerveyskeskus sekä kotipalvelua tuottavat yritykset Hyvän Olon Piste ja Visita Oy Hoivapalvelut. Toiminta rahoitetaan Euroopan sosiaalirahaston kautta. Rahoittajana toimii Keski-Suomen ELY-keskus.

Lisätietoja
Anja Tanttu, lehtori, 040 756 3662, etunimi.sukunimi@jamk.fi, Jyväskylän ammattikorkeakoulu