Projekti

Tuloskortti 2022 – Lasten ja nuorten liikunta Suomessa ja maailmalla

Rahoitusohjelma

Lyhenne
Tuloskortti 2022
Projektityyppi
Tutkimusprojekti
Vahvuusala
Muu ala
Toteutusaika
1.1.2022 - 31.12.2022
Yksikkö
Hyvinvointi
Rahoitusohjelma
Opetus- ja kulttuuriministeriö (suora rahoitus)
Projektin kuvaus

Lasten ja nuorten liikunnan Tuloskortti 2022 on projekti, jossa kootaan tuorein tutkimustieto lasten ja nuorten liikunnasta ja sen edistämisestä suomen-, ruotsin- ja englanninkielisiksi julkaisuiksi.

Tuloskortti-julkaisuissa esitellään kattavasti lasten ja nuorten liikunnan ja liikkumisen tilanne varhaiskasvatusiästä opiskeluikään. Tuloskortissa tarkastellaan laajasti myös lasten ja nuorten liikunnan edistämisen tilannetta Suomessa, kunnissa ja kouluissa, oppilaitoksissa ja varhaiskasvatusyksiköissä.

Tuloskortti 2022 on Jyväskylän ammattikorkeakoulun Likesin koordinoima, ja se on toteutettu yhteistyössä kansallisen asiantuntijaryhmän kanssa. Asiantuntijaryhmässä on edustajat seuraavilta tahoilta: Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellinen tiedekunta, Huippu-urheilun instituutti KIHU, Kuntaliitto, Suomen Olympiakomitea, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, UKK-instituutti, Opetushallitus, valtion liikuntaneuvosto ja opetus- ja kulttuuriministeriö.

Tuloskortti on osa kansainvälistä 57 maan tai alueen Active Healthy Kids Global Alliance -yhteenliittymää. Suomi on ollut mukana Tuloskortti-työssä vuosina 2014, 2016, 2018 ja 2022. Kansainvälinen vertailu julkaistaan maailman terveysliikunnan kongressissa lokakuussa 2022.

Tuloskortissa lasten ja nuorten liikunnan sekä sen edistämisen kokonaisuutta kuvataan ja arvioidaan kymmenen osa-alueen kautta. Eri osa-alueiden arviointi toteutettiin asiantuntijaryhmässä kansainvälisten ohjeiden mukaan. Arviointi A tarkoittaa, että osa-alue toteutuu lähes täydellisesti (80–100 %), ja F-arvion saanut osa-alue toteutuu heikosti (0–19 %). Tuloksissa ovat mukana kaikki lapset ja nuoret. Lisäksi toimintarajoitteita kokevien sekä ulkomaalaistaustaisten lasten ja nuorten liikkumista kuvataan Tuloskortissa läpileikkaavasti.

Liikuntakäyttäytymisen tulokset kuvataan Tuloskortissa neljässä eri ikäryhmässä: alle kouluikäiset, ala- ja yläkouluikäiset sekä toisen asteen opiskelijat. Kaikille näille ikäryhmille on annettu omat arvosanat osa-alueittain, joita ovat fyysinen kokonaisaktiivisuus, organisoitu liikunta ja urheilu, omatoiminen liikunta ja leikki sekä aktiivinen kulkeminen. Tietoa ja tuloksia on koottu lisäksi osa-alueista, joita ei kuitenkaan arvioida kansainvälisen mallin mukaan. Näitä osa-alueita ovat paikallaanolo, fyysinen toimintakyky, ylipaino sekä liikunnan ja terveyden lukutaito.

Tuloskortti on vahvasti viestinnällinen projekti. Viestinnällisenä tavoitteena on tarjota tukea eri tasojen päätöksentekijöille ja kentällä toimijoille lasten ja nuorten liikkumisen ja hyvinvoinnin huomioimiseksi päätöksenteossa. Lisäksi projekti sisältää kansainvälistä viestintää lasten ja nuorten liikunnasta ja Suomen mallista.

Lasten ja nuorten liikunnan Tuloskortti 2022 on julkaistu suomeksi ja englanniksi osoitteessa www.likes.fi/tuloskortti. Ruotsinkielinen julkaisu julkaistaan myöhemmin vuoden 2022 aikana.

Lisätietoja:
Katariina Kämppi, tutkija
etunimi.sukunimi@jamk.fi