Projekti

Tuettu osuuskunta

Rahoitusohjelma

Projektityyppi
Kehittämisprojekti
Vahvuusala
Uudistuva oppiminen
Toteutusaika
1.4.2021 - 30.6.2023
Yksikkö
Liiketoimintayksikkö
Rahoitusohjelma
Euroopan sosiaalirahasto (ESR)
Projektin kuvaus
Tuettu osuuskunta -hankkeen tarkoituksena on luoda julkisen sektorin työtoiminnan yhteydessä toimiva uudenlainen Tuetun osuuskunnan malli. Tuetun osuuskunnan kautta mahdollistetaan kehitysvammaisten ja muiden oppimisessa ja ymmärtämisessä tukea tarvitsevien henkilöiden väylä tuettuun yrittäjyyteen omien kykyjensä pohjalta.

Hankkeen kautta edistetään kehitysvammaisten henkilöiden ja muiden oppimisessa ja ymmärtämisessä tukea tarvitsevien henkilöiden asemaa ja osallisuutta työelämässä. Lisäksi tavoitteena on, että kehitysvammaisten henkilöiden ansaintamahdollisuudet monipuolistuvat tuetun osuuskuntamallin kehittyessä, ja mahdollisimman moni kehitysvammainen henkilö saisi osan toimeentulostaan tuotteiden tai palvelujen myyntitulona.

Hanke toteutetaan kahdeksan eri organisaation yhteistyönä 1.4.2021-30.6.2023 Jyväskylän ammattikorkeakoulun vastatessa koordinoinnista. Hankkeen osatoteuttajina ovat Kehitysvammaliitto, Keski-Suomen Kehitysvammaisten Tukipiiri ry sekä Keski-Suomen Kehitysvammaisten Tuki ry. Kehitysvammaisten Tukiliitto toimii hankkeen yhteistyökumppanina tuoden osaamisensa hankkeen käyttöön. Jyväskylän kaupunki, työvalmennuspalvelu Kätevä sekä Äänekosken ja Viitasaaren kaupunkien työ- ja toimintakeskukset osallistuvat hankkeeseen pilottikohteina mahdollistaen fyysiset puitteet tuetun osuuskuntamallin käynnistämiselle. Lisäksi heidän kauttaan pilottiin osallistuvat henkilöt kanavoituvat mukaan toimintaan. Työ- ja toimintakeskuksissa työskenteleviä ammattilaisia osallistuu hankkeeseen tiiviisti voidakseen oppia uudenlaisen toteutustavan käytänteet ja edelleen hyödyntää opittua tietoa hankkeen päätymisen jälkeisessä arjessa.

Lisätiedot:


Projektipäällikkö Jyrki Vihriälä
+358 50 564 6644
jyrki.vihriala [[ät]] jamk.fi