Projekti

Treenitila Killeri

Rahoitusohjelma

Projektityyppi
Kehittämisprojekti
Vahvuusala
Monialainen kuntoutus
Toteutusaika
1.4.2021 - 31.5.2022
Yksikkö
Hyvinvointi
Rahoitusohjelma
Keski-Suomen kehittämisrahasto
Projektin kuvaus

Jyväskylän ammattikorkeakoulu on käynnistänyt Keski-Suomen liiton
rahoittaman hankkeen Treenitila Killeri. Hanke toteutetaan ajalla
1.4.-31.12.2021.
Treenitila Killeri hankkeessa hahmotellaan
kokonaiskonseptin suunnittelu vanhalle rakennukselle, seurojen yhteiselle
hallintomallille ja selvitetään alueen kaavan vaatimat muutokset ja tehdään
rakennusluvan muutostyön suunnittelu.

Hankkeen päätavoitteena on selvittää millaisilla toimenpiteillä
Killerin raviradan vanhasta katsomosta voidaan tehdä alueen urheilijoille
oheisharjoittelutila ja kuinka vanhoja toiseen tarkoitukseen rakennettuja
rakennuksia voidaan päivittää urheilu- ja liikuntatilaksi. Hankkeen
tausta-ajatuksena on Training Room-hankkeen tavoitteet, eli lisätä nuorten
urheilijoiden terveitä treenipäiviä ja suorituskykyä monipuolistamalla
harjoittelua, sekä takaamalla heille laadukkaat ja turvalliset
harjoitteluolosuhteet. Lisäksi huomioidaan ekologisuus, kun hyödynnetään jo
olemassa olevia tiloja ja niiden uusiokäyttöä.


Hankkeen toimenpiteinä muodostetaan
esitys oheisharjoittelutilan hallintomallista, tehdään selvitys siitä,
millaisia toimia vanhan rakennuksen muuttamiseksi liikuntatilaksi tarvitaan. Hankkeen
vaikutuksesta voidaan kehittää niin alueella harjoittelevien urheilijoiden
harjoittelun laatua, kuin mahdollistaa konseptin hyödyntäminen maakunnassa
laajemmin myös muiden seurojen hyödynnettäväksi.


Hankkeessa tehdään toimintamallin
levittämistä ja tiedottamista maakuntaan yhdessä Keski-Suomen liikunta ry:n
kanssa. Samalla mallinnetaan menetelmiä ja seurojen sitouttamista toimintaan
yhteiskehittämisen kautta.
Laajempana mallina on
oheisharjoitteluun soveltuvan konseptin siirrettävyys muihin vanhoihin, jo
olemassa oleviin, rakennuksiin. Hankkeen tuotoksena tehdään listaus asioista,
joita tulee huomioida, kun vastaavan kaltaista katsomo/toimistotilaa lähdetään
suunnittelemaan. Lisäksi saadaan ymmärrystä siitä, millaisista kustannuksista
puhutaan, kun vanhan rakennuksen käyttötarkoitusta lähdetään muuttamaan. 


Pasi Teräväinen

Projektipäällikkö

Liiketoiminnan asiantuntija, Kuntoutusinstituutti

pasi.teravainen@jamk.fi

+358 406684384

www.jamk.fi