Projekti

Toleranssi – muutoskyvykkyyttä vahvistamassa

Rahoitusohjelma

Lyhenne
Toleranssi
Projektityyppi
Kehittämisprojekti
Vahvuusala
Uudistuva oppiminen
Toteutusaika
1.11.2021 - 31.8.2023
Yksikkö
Liiketoimintayksikkö
Rahoitusohjelma
Euroopan sosiaalirahasto (ESR)
Projektin kuvaus

Hankkeen tarkoituksena on lisätä yritysten muutoskyvykkyyttä eli kykyä vastata muutoksiin ottamalla
henkilöstön hyvinvointi huomioon. Hankkeen toimenpiteet tähtäävät koronakriisin negatiivisten vaikutusten minimointiin sekä muutoskyvykkyyden ja siihen liittyvään ennakointiosaamisen kehittämiseen, jotta yrityksillä olisi paremmat työkalut menestymiseen muuttuvissa toimintaympäristöissä sekä liiketoiminnan muutoksissa.

Hankkeessa kehitetään pk-yritysten, mikroyrittäjien ja yksinyrittäjien muutoskyvykkyyttä sekä alueellisten yrityskehittäjien osaamista yritysten muutoskyvykkyyden tukemiseksi. Hanke tuottaa tehtävien pilottien, kehittämistyön ja asiantuntijatyön pohjalta toimintatapoja, joiden myötä yritykset kehittävät muutoskyvykkyyttään, henkilöstön hyvinvointia ja kykyään reagoida nopeisiin muutoksiin nyt ja tulevaisuudessa.

Toimintamallina on jo kehitettyjen, olemassa olevien resilienssitutkimusten, -kehittämismallien ja - työkalujen hyödyntäminen, jotta hankkeen toimenpiteistä saadaan mahdollisimman nopeaa ja vaikuttavaa hyötyä. Hankkeessa hyödynnetään tiiviisti vertaiskehittämistä- ja oppimista.

Hanke muodostaa hankeparin yhdessä Revanssi-hankkeen kanssa (Euroopan aluekehitysrahasto). Molemmissa hankkeissa päämääränä on vahvistaa yritysten ja yrittäjien valmiuksia ennakoida muutoksia ja uudistaa liiketoimintaa.

Hanketta rahoittavat Euroopan sosiaalirahasto (ESR; Keski-Suomen ELY), hankkeen hallinnoija JAMK sekä osallistujaorganisaatiot Witas Oy, Karstulanseutu Oy, Keulink Oy ja Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutti (mikroyrittäjyyskeskus). Hankkeessa on yhteistyökumppanina myös Laukaan kehitysyhtiö.

Yhteyshenkilö:

Projektipäällikkö Anne Sivonen
etunimi.sukunimi@jamk.fi
050 476 7380