Projekti

TESSU - Tehdään yhdessä ohjausta

Rahoitusohjelma

Lyhenne
TESSU
Projektityyppi
Kehittämisprojekti
Vahvuusala
Uudistuva oppiminen
Toteutusaika
1.10.2015 - 31.3.2019
Yksikkö
Ammatillinen opettajakorkeakoulu
Rahoitusohjelma
Euroopan sosiaalirahasto (ESR)
Projektin kuvaus

Ohjaamo on nuorten alle 30-vuotiaiden matalan kynnyksen
palvelupiste. Toimintamalli rakentuu monialaisesti tietoa, neuvontaa, ohjausta
ja tukea tarjoavasta Ohjaamosta sekä eri hallinnonalojen laajasta
yhteistyöverkostosta.

TESSU-projekti tukee Ohjaamojen kehittymistä tarjoamalla
niille räätälöityjä valmennuksia ja konsultointeja, joilla vahvistetaan
Ohjaamojen palvelukykyä, yhteistyöosaamista ja moniammatillisia toimintatapoja.
Valmennuksiin voi osallistua Ohjaamojen henkilökunnan lisäksi
taustaorganisaatioiden johto. Osa valmennuksista toteutetaan ruotsin kielellä.

Projektin tuella pyritään varmistamaan, että Ohjaamojen tuottamat palvelut ovat
asiakaslähtöisiä, osallistavia sekä sujuvia, toimijoiden roolit, ydinosaaminen ja yhdessä
tekeminen on selkiytynyt, asiakkaisiin kohdistuneet päällekkäiset
toiminnat ovat vähentyneet ja asiakastyön mielekkyys ja tuloksellisuus on
lisääntynyt.

Projekti on JAMK (hallinnointi) ja HAMK ammatillisten
opettajakorkeakoulujen sekä Åbo Akademin yhteishanke. Projektin
yhteistyökumppanina toimivat KOHTAAMO-hanke (ESR), OSMO-Monikulttuurista
osaamista Ohjaamoihin-
ja OHTO - Ohjauksen tehostaminen opintopolku.fi-palvelua
hyödyntämällä (ESR), -projektit sekä Valtakunnallisen nuorisoalan palvelu- ja
kehittämiskeskus, Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Koordinaatti.

Lisätietoja:

Auli Sesay, projektipäällikkö, 040 594 1476, etunimi.sukunimi@jamk.fi
JAMK ammatillinen opettajakorkeakoulu

www.kohtaamo.info/tessu