Projekti

Teollisesti Funktionaaliset Pinnat

Rahoitusohjelma

Lyhenne
TFP
Projektityyppi
Tutkimusprojekti
Vahvuusala
Automaatio ja robotiikka
Toteutusaika
1.6.2016 - 31.5.2019
Yksikkö
Teknologia
Rahoitusohjelma
Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR)
Projektin kuvaus

Jyväskylän ammattikorkeakoulu (Teknologiayksikkö) ja Jyväskylän Yliopisto (Informaatioteknologian tiedekunta) toteuttavat yhteistyössä Teollisesti Funktionaaliset Pinnat (TFP) - hankkeen. Ohutpinnoitusteknologioita käytetään laajasti erilaisissa teollisissa sovellutuksissa ja hankkeen tutkimuksen tavoitteena on löytää ohutpinnotteille uusia sovelluskohteita. Tavoitteena on yhteistyössä Keski-Suomen alueella ohutpinnoitusteknologioita hyödyntävien yritysten kanssa parantaa olemassa olevien PVD (Physical Vapour Deposition) -pinnoitusteknologioiden käyttöä sekä löytää uusia sovelluskohteita niille. JAMK:lla on laboratoriossaan tutkimuskäyttöön soveltuva PVD-laitteisto. Erityisenä tutkimusaiheena ovat adhesiivisten ja likaantuvien pintojen parempi toiminta uusia ohutpinnoitteita käyttämällä. Lisäksi hankkeessa kehitetään uutena tutkimuksellisena avauksena pintojen ominaisuuksien mittaamista ja mallintamista nopeaa spektrikuvantamista hyväksikäyttäen. Hankkeen tuloksena syntyy uusi soveltavan tutkimuksen ympäristö, jonka avulla kasvatetaan ja syvennetään alueen yritysten, erityisesti pk-yritysten, Jamkin ja JY:n osaamista kyseessä olevalla ohutpinnoituksen kehitysalueella, siirtämällä kansallista ja kansainvälistä alan osaamista muodostettavaan pinnoitusklusteriin. Uusien pinnoitusteknologisten sovellusten avulla Keski-Suomen yritysten on mahdollista parantaa kansainvälistä kilpailukykyään sekä löytää uusia soveltavaan pinnoitustutkimukseen perustuvia innovaatioita kansainvälistä liiketoimintaa silmällä pitäen. Lisäksi hankkeessa luodaan pinnoitusportaali hankkeen tulosten ja alan tutkimustiedon avoimen tiedonjaon alustaksi.

Lisätietoja: Elja Kallberg, projektipäällikkö, puh: 050 427 3078, etunimi.sukunimi@jamk.fi