Projekti

TEKRI - Tukea elämän kriisitilanteisiin

Rahoitusohjelma

Lyhenne
TEKRI
Projektityyppi
Kehittämisprojekti
Vahvuusala
Muu ala
Toteutusaika
1.10.2020 - 31.12.2022
Yksikkö
Hyvinvointi
Rahoitusohjelma
Manner-Suomen Maaseudun kehittämisohjelma
Projektin kuvaus
Hankkeessa vahvistetaan maaseutuyrittäjien kokonaiskuntoisuutta
tukemalla heidän henkistä ja sosiaalista hyvinvointia, kehittämällä
elämänhallinnan taitoja ja menetelmiä ja lisäämällä yrittäjien
työhyvinvointia ja itsensä johtamisosaamista, jolloin valmiudet
menestykselliseen yrittäjyyteen paranevat.

Osatavoite
1: Tavoitteena on mentorointimallin kehittäminen yrittäjille sekä
työnohjaus/sparrausjärjestelmän luominen. Maaseutuyrittäjien
kokonaiskuntoisuus (henkinen- ja sosiaalinen hyvinvointi,
elämänhallinta, työhyvinvointi sekä johtamisosaaminen) lisääntyy ja
valmiudet menestykselliseen yrittäjyyteen vahvistuvat.
Osatavoite 2: Varhaisen tuen mallin vahvistaminen ja kriisitilanne toimintamallin kehittäminen tiloille tilakäyntien avulla.
Osatavoite 3: Yrittäjien kanssa työskentelevien ammattilaisten varhaisen tuen ja kriisityön osaamisen vahvistaminen.
Osatavoite 4: Mielikuvat maaseudusta houkuttelevana ja yrittäjyyttä kannustavana asuinympäristönä vahvistuvat.
Jokainen
tavoite on konkretisoitu työpaketeiksi, joissa on mitattavat
tulostavoitteet, joista löytyvät tavat, joilla tavoitteita/tulosten
syntymistä seurataan. Työpaketeissa on kuvattu kohderyhmät, joilta
kerätään jatkuvaa prosessipalautetta.
Hankkeen tuloksia seurataan lisäksi a) perustettavassa ohjausryhmässä, mihin kuuluu mm. rahoittajan edustaja; b)

projektipäällikön tekemän hankeseurannan avulla;c) budjetin osalta projektipäällikön sekä taloussihteerin taholta.

Projektipäällikkö Hannu Piispanen. p. 040-183 2682, hannu.piispanen@jamk.fi

Asiantuntija Asta Suomi. p. 040-0416481, asta.suomi@jamk.fi