Projekti

Tekes Liideri-ohjelman aktivaattori (253003)

Rahoitusohjelma

Projektityyppi
Kehittämisprojekti
Vahvuusala
Uudistuva oppiminen
Toteutusaika
4.3.2015 - 31.12.2018
Yksikkö
Liiketoimintayksikkö
Rahoitusohjelma
Tekes
Projektin kuvaus
Liideri on Tekesin ohjelma, jonka tavoitteena on auttaa yrityksiä uudistamaan liiketoimintaansa ja hakemaan kansainvälistä kasvua kehittämällä johtamista, työn tekemisen tapoja ja työntekijöiden sekä asiakkaiden osallistumista tuotteiden ja palveluiden kehittämiseen.

Aktivaattorin tehtävänä on tunnistaa ja aktivoida Liideri-ohjelman keskeisten teemojen näkökulmasta kiinnostavia yrityksiä ja muita organisaatioita eri aloilta. Ohjelmaan tavoitellaan edelläkävijöinä toimivia teollisia ja palveluyrityksiä kaikilta toimialoilta. Päähuomio on aloilla ja yrityksissä, joiden potentiaalisia kasvu- ja kansainvälistymismahdollisuuksia voi pitää hyvänä ja joiden esimerkkivaikutus on potentiaalisesti suuri. Aktivoinnilla ja sparrauksella synnytetään tutkimus- ja kehityshankkeita, joissa Suomeen luodaan uutta kasvuun ja kansainvälistymiseen tähtäävää liiketoimintaa uudistamalla yritysten työ-, organisaatio- ja johtamiskäytäntöjä innovatiivisin keinoin sekä luomalla uutta osaamista. Lisäksi aktivaattorin tehtävä on olla luomassa ja toteuttamassa erilaisia ohjelman teemoihin liittyviä kampanjoita.

Aktivaattoritoiminta käynnistyi loppukeväästä 2015. Keskeisiä toimenpiteitä on ollut aktivaattoritoiminnan ja yritysten kohtaamisten konseptointi ja konseptin mukaiset toimenpiteet eri verkostoissa ja eri yhteistyökumppaneiden kanssa. Rakennetun Recreate Your Company -konseptin avulla kohdattiin satoja yrityksiä mm. Nordic Businss Forumissa, Teknologia 2015 messuilla sekä KasvuOpenin semifinaalisarjassa. Aktivaattoritoiminnan ytimessä on herätellä yrityksiä näkemään uusia mahdollisuuksia ja tarttumaan niihin. Päähuomio on aloilla ja yrityksissä, joiden potentiaalisia kasvu- ja kansainvälistymismahdollisuuksia voi pitää hyvänä ja joiden esimerkkivaikutus on suuri.