Projekti

TarMu - Tarinoilla muutosta palliatiivisen hoidon työntekijöiden hyvinvointiin

Rahoitusohjelma

Lyhenne
TarMu
Projektityyppi
Kehittämisprojekti
Vahvuusala
Muu ala
Toteutusaika
1.8.2021 - 31.8.2023
Yksikkö
Hyvinvointi
Rahoitusohjelma
Euroopan sosiaalirahasto (ESR)
Projektin kuvaus
TarMy-hankkeen tavoitteena on parantaa moniammatillisen palliatiivisen terveydenhuoltohenkilöstön työhyvinvointia ja työyhteisöjen uudistumista kehittämällä työn merkityksellisyyttä ja työn tekemisen tapoja sekä vahvistaa työssä jaksamista.Kehittämistyö toteutetaan käyttäen tarinallisuuden, palvelumuotoilun sekä yhteiskehittämisen keinoja, jotta tavoiteltu muutos työn sujuvuuden ja voimavarojen vahvistamiseksi saavutetaan.

Työhyvinvoinnin kehittämisessä hyödynnetään tarinallisuutta, yhteiskehittämistä ja työhyvinvointimuotoilua.  Tavoitteena on tunnistaa työprosessien kohtia, joita vahvistamalla ja tuunaamalla voidaan edistää henkilöstön työhyvinvointia. Yhdessä tekeminen ja moniammatillinen työpajatyöskentely tukee työyhteisöjen keskinäistä verkostoitumista.  Projektin tuloksena laaditaan työhyvinvoinnin kehittämissuunnitelmat ja käsikirja hyvistä käytännöistä ja käytetyistä menetelmistä.  

Kohderyhmä: Palliatiivinen moniammatillinen terveydenhuoltohenkilöstö; Jyväskylän Kaupunginsairaalan osasto 7, Kotisairaala, Keski-Suomen sairaanhoitopiirin Palliatiivinen poliklinikka

Palliatiivisella hoidolla tarkoitetaan parantumattomasti sairaan potilaan ja hänen läheistensä kokonaisvaltaista hoitoa, kun kuolemaan johtava tai henkeä uhkaava sairaus aiheuttaa potilaalle monenlaista kärsimystä ja heikentää heidän elämänlaatuaan. Saattohoito on palliatiivisen hoidon viimeinen vaihe. Hoitotyö parantumattomasti sairaiden ja kuolevien ihmisten parissa on henkisesti raskasta ja myös tutkimukset osoittavat palliatiivisen terveydenhuoltohenkilöstön lisääntyneen alttiuden stressiin, myötätuntouupumukseen ja jopa burnoutoireyhtymään sairastumiseen. Kuormittavuustekijöinä voidaan mainita mm. huonon ennusteen kommunikointi, negatiivisten tunteiden läsnäolo, työnkuvan epäselvyys, riittämättömyyden tunteet, jatkuva kuoleman kohtaaminen ja potilaiden kärsimys. Työn kuormittavuutta on yhä enenevästi lisännyt viimeisen vuoden aikana COVID-19 pandemia.

Yhteystiedot: projektipäällikkö Katja Järvelö, katja.jarvela@jamk.fi, 050 473 859, www.jamk.fi/tarmu