Projekti

TAI LIIKU - Taide- ja liikuntalähtöiset työelämän kehittämisinnovaatiot

Rahoitusohjelma

Lyhenne
TAI LIIKU
Projektityyppi
Sisäinen kehittämisprojekti
Vahvuusala
Muu ala
Toteutusaika
1.3.2012 - 30.4.2014
Yksikkö
Hyvinvointi
Rahoitusohjelma
Euroopan sosiaalirahasto (ESR)
Projektin kuvaus

Suomalaisen yhteiskunnan keskeinen haaste on työurien
pidentäminen, joka mahdollistaa taloudellisen kasvun ja hyvinvointiyhteiskunnan
kehittämisen. Tämän onnistumiseksi on tärkeää lisätä työhyvinvointia ja työssä
jaksamista sekä kehittää johtamista ja vuorovaikutusta työpaikoilla.
Projektissa tuotetaan ja pilotoidaan uusia taide- ja liikuntalähtöisiä
työelämän kehittämispalveluja sekä vahvistetaan alueellista työllisyyttä ja
yrittäjyyttä.

Tavoitteenamme on rakentaa taide- ja
liikuntalähtöisiä työelämää kehittäviä palveluja ja toimintamalleja, jotka
vahvistavat kolmannen sektorin toimijoiden ja pk-yritysten osaamista sekä
synnyttävät uusia työpaikkoja.

Tuloksena

  1. Lisätään kolmannen sektorin toimijoiden ja pk-yritysten osaamista työelämän kehittäjänä koulutuksen, työpajojen ja konsultoinnin avulla.
  2. Tuotetaan uusia työelämää kehittäviä palvelukonsepteja, joissa käytetään taide- ja liikuntasisältöjä.
  3. Vahvistetaan taide- ja liikunta-alan erilaisten toimijoiden verkostoitumista ja yhteistyötä työelämän kehittämispalvelujen tuottamisessa muun muassa monialaisten työpajojen avulla.
  4. Tuotetaan ja levitetään uutta tietoa liikunta- ja taidelähtöisestä työelämän kehittämisestä muun muassa seminaarien ja julkaisun kautta.
  5. Vahvistetaan Keski-Suomen osaamispohjaa ja tukea
    alueen työllisyyttä uusien palvelukonseptien ja liiketoimintamahdollisuuksien
    avulla.

Toteuttajina ovat Jyväskylän ammattikorkeakoulu,
Humanistinen ammattikorkeakoulu ja Keski-Suomen Liikunta. Se saa rahoitusta Keski-Suomen ELY-keskukselta
Euroopan sosiaalirahaston kautta.

Lisätietoja

Petri Jussila, projektipäällikkö, puh. 040 542 0685, etunimi.sukunimi@jamk.fi, Jyväskylän ammattikorkeakoulu