Projekti

T-IKKU

Rahoitusohjelma

Lyhenne
T-IKKU
Projektityyppi
Tutkimusprojekti
Vahvuusala
Monialainen kuntoutus
Toteutusaika
1.8.2016 - 31.7.2018
Yksikkö
Hyvinvointi
Rahoitusohjelma
KELA Kansaneläkelaitos
Projektin kuvaus

Kelan rahoittama kaksivuotinen hanke on päättynyt 31.7.2018.


Hankkeesta tarkemmin seuraavista julkaisuista:Pikkarainen A, Koivula R. Ikääntyneiden ryhmämuotoinen kuntoutus kuntoutujien, omaisten ja työntekijöiden kuvaamana. IKKU-kuntoutuksen kohdentuminen, tavoitteellisuus, toimivuus ja koettu vaikuttavuus. Sosiaali- ja terveysturvan raportteja 15/2019. Kela.

Youtube-video, julkaistu 22.3.2019 sekä diasarja.

Pikkarainen
A,
Koivula R.
Kokemuksia ja näkemyksiä ikääntyneiden IKKU-kuntoutuksesta.
Fysioterapia 2019

Pikkarainen
A,
Koivula R.
Monimenetelmällinen lähestymistapa ikääntyneiden
kuntoutuksen ja kuntoutumisen tutkimuksessa. Teoksessa Seppänen-Järvelä R,
toim. Monimenetelmällisyys kuntoutuksen tutkimuksessa. Havaintoja ja kokemuksia
Muutos-hankkeen tutkimuksista. Työpapereita 144/2018. Kela. 31-40.

Seminaariesitykset:

Valtakunnalliset gerontologiapäivät 6/2017, posteri.

Valtakunnalliset kuntoutuspäivät 6/2018, suullinen esitys.

Kuntoutuksen tutkimuspäivät 11/2018, suullinen esitys.


Vastuututkija

Pikkarainen Aila, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, hyvinvointiyksikkö

040 7604 316

Tutkija

Riitta Koivula, Terveyden ja hyvinvoinninlaitos, Helsinki

 

Projektin tulokset

Kelan rahoittama kaksivuotinen hanke on päättynyt 31.7.2018.

Hankkeesta tarkemmin seuraavista julkaisuista:

Pikkarainen A, Koivula R. Ikääntyneiden ryhmämuotoinen kuntoutus kuntoutujien, omaisten ja työntekijöiden kuvaamana. IKKU-kuntoutuksen kohdentuminen, tavoitteellisuus, toimivuus ja koettu vaikuttavuus. Sosiaali- ja terveysturvan raportteja 15/2019. Kela. http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201902155050

Pikkarainen A, Koivula R. Kokemuksia ja näkemyksiä ikääntyneiden IKKU-kuntoutuksesta. Fysioterapia 2019

Pikkarainen A, Koivula R. Monimenetelmällinen lähestymistapa ikääntyneiden kuntoutuksen ja kuntoutumisen tutkimuksessa. Teoksessa Seppänen-Järvelä R, toim. Monimenetelmällisyys kuntoutuksen tutkimuksessa. Havaintoja ja kokemuksia Muutos-hankkeen tutkimuksista. Työpapereita 144/2018. Kela. 31-40. http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2018102438644

Seminaariesitykset:

Valtakunnalliset gerontologiapäivät 6/2017, posteri.

Valtakunnalliset kuntoutuspäivät 6/2018, suullinen esitys.

Kuntoutuksen tutkimuspäivät 11/2018, suullinen esitys.

Vastuututkija

Pikkarainen Aila, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, hyvinvointiyksikkö

040 7604 316