Projekti

T-IKKU

Rahoitusohjelma

Lyhenne
T-IKKU
Projektityyppi
Tutkimusprojekti
Vahvuusala
Monialainen kuntoutus
Toteutusaika
1.8.2016 - 31.7.2018
Yksikkö
Hyvinvointi
Rahoitusohjelma
KELA Kansaneläkelaitos
Projektin kuvaus

Kelan rahoittama kaksivuotinen hanke on päättynyt 31.7.2018.


Hankkeesta tarkemmin seuraavista julkaisuista:

Pikkarainen A, Koivula R. Ikääntyneiden ryhmämuotoinen kuntoutus kuntoutujien, omaisten ja työntekijöiden kuvaamana. IKKU-kuntoutuksen kohdentuminen, tavoitteellisuus, toimivuus ja koettu vaikuttavuus. Sosiaali- ja terveysturvan raportteja 15/2019. Kela.

Youtube-video, julkaistu 22.3.2019 sekä diasarja.

Pikkarainen
A,
Koivula R.
Kokemuksia ja näkemyksiä ikääntyneiden IKKU-kuntoutuksesta.
Fysioterapia 2019

Pikkarainen
A,
Koivula R.
Monimenetelmällinen lähestymistapa ikääntyneiden
kuntoutuksen ja kuntoutumisen tutkimuksessa. Teoksessa Seppänen-Järvelä R,
toim. Monimenetelmällisyys kuntoutuksen tutkimuksessa. Havaintoja ja kokemuksia
Muutos-hankkeen tutkimuksista. Työpapereita 144/2018. Kela. 31-40

Seminaariesitykset:

Valtakunnalliset gerontologiapäivät 6/2017, posteri.

Valtakunnalliset kuntoutuspäivät 6/2018, suullinen esitys.

Kuntoutuksen tutkimuspäivät 11/2018, suullinen esitys.


Vastuututkija

Pikkarainen Aila, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, hyvinvointiyksikkö

040 7604 316

Tutkija

Riitta Koivula, Terveyden ja hyvinvoinninlaitos, Helsinki