Projekti

Systeeminen johtaminen teollisuudessa

Rahoitusohjelma

Projektityyppi
Kehittämisprojekti
Vahvuusala
Uudistuva oppiminen
Toteutusaika
1.3.2021 - 31.8.2023
Yksikkö
Liiketoimintayksikkö
Rahoitusohjelma
Euroopan sosiaalirahasto (ESR)
Projektin kuvaus

Koronapandemia on
aiheuttanut teollisissa yrityksissä jopa aiempaa enemmän siiloutumista ja
osaoptimointia, koska useassa yrityksessä toimihenkilöt ja esimiehet ovat
etätöissä. Arjen vuorovaikutus on jäänyt entistä vähäisemmälle huomiolle ja
vuorovaikutuksen vähenemisellä on suoria vaikutuksia myös työhyvinvointiin.

 

Systeeminen
johtaminen teollisuudessa -hankkeen tarkoituksena on parantaa teollisten
yritysten tuottavuutta ja kilpailukykyä
yrityksen sisäistä potentiaalia kehittämällä. Systeemisellä johtamisella
tarkoitetaan johtamista, joka 
tarkastelee
organisaatiota systeeminä, missä kaikki toiminnot ovat vuorovaikutuksessa
toistensa kanssa. Henkilöstön näkökulmasta kiinnostuksen kohteina ovat
erityisesti työn tekemiseen vaadittavan tiedon saatavuus ja työn tavoitteiden
selkeys sekä vuorovaikutuksen toimivuus.


Hankkeessa tavoitellaan
johtamisjärjestelmien parempaa 
toimivuutta sekä
avoimempaa ja systemaattisempaa vuorovaikutus- ja viestintäkulttuuria. Toimivan 
johtamisjärjestelmän
sekä vuorovaikutus- ja viestintäosaamisen kehittämisen avulla varmistetaan,
että kaikki 
organisaation
toiminnot ja johtamisen tasot sekä yksittäisen esimiehen esimiesosaaminen ovat
ajan tasalla. Kun 
vuorovaikutus toimii
sekä horisontaalisesti että vertikaalisesti molempiin suuntiin, jokaisen
henkilöstön jäsenen 
kokemus tulee
huomioiduksi.

Hanke on jaettu
neljään työpakettiin, joita toteutetaan aikataulullisesti limittäin.

  • Johtamisjärjestelmien ja johtamisosaamisen tilannekuvat
  • Yrityskohtaiset systeemisen johtamisen kehityspolut
  • Verkostoyhteistyö yritysten systeemisen johtamisen kehittämisessä
  • Systeemisen johtamisen kehittämismalli ja tulosten levittäminen

Hankkeen tuloksena kehittämiseen osallistuvien 12 yrityksen työyhteisöt ovat ottaneet käyttöön systeemiseen
ajatteluun ja systeemiseen johtamiseen
liittyviä uusia toimintatapoja, menetelmiä ja käytäntöjä. Hankkeen tuotoksena syntyy myös työkirja, joka sisältää 
systeemisen
johtamisen kehittämismallin kuvauksen sekä videoita, podcasteja, julkaisuja ja
blogikirjoituksia.


Toteutusaika: 1.3.2021 - 31.8.2023 
Rahoitus: Euroopan sosiaalirahasto, toimintalinja 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus, erityistavoite 7.1. Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantaminen


Lisätietoja: Mikko Seppälä projektipäällikkö, mikko.seppälä@jamk.fi, p. 050 467 2745