Projekti

Sydämen asialla

Rahoitusohjelma

Projektityyppi
Kehittämisprojekti
Vahvuusala
Muu ala
Toteutusaika
1.1.2021 - 30.9.2022
Yksikkö
Hyvinvointi
Rahoitusohjelma
Manner-Suomen Maaseudun kehittämisohjelma
Projektin kuvaus

Sydämen asialla -hanke on maaseudun kehittämishanke, jonka
toteuttajina toimivat Keski-Suomen Sydänpiiri ja Jyväskylän ammattikorkeakoulu.

Hankkeen tavoitteena on edistää Keski-Suomen maaseudun
asukkaiden terveyttä, hyvinvointia ja elämänlaatua, lisätä kylien
yhteisöllisyyttä ja kasvattaa sosiaalista pääomaa, kannustaa kyliä terveyttä ja
hyvinvointia edistävän kylätoiminnan kehittämiseen sekä tuottaa katsaus
keskisuomalaisten maaseutualueilla asuvien ihmisten sydänterveyden nykytilaan.
Tämä toteutetaan vahvistamalla Keski-Suomen maaseudun asukkaiden terveyden
lukutaitoa.

Hankkeessa vahvistetaan maaseudun asukkaiden tiedollisia ja
taidollisia valmiuksia huolehtia omasta terveydestä ja tuetaan yksilön
mahdollisuuksia sairauksien ennaltaehkäisyyn. Hanke mahdollistaa kyläläisten
kohtaamisia osallisuutta lisäävien tapahtumien ja toimintojen myötä, ja
hankkeessa tuetaan maaseudun kyliä löytämään uusia ratkaisuja kehittää kylän
terveyttä edistävää toimintaa. Hanke tuo myös esille keinoja järjestöjen,
kuntien ja sote-palveluluiden yhteistyöhön maaseudun asukkaiden hyvinvointia edistävän
toiminnan kehittämiseksi. Osana toimintaansa hanke tuottaa tietoa maaseudun
asukkaiden terveydestä ja terveyden lukutaidosta sekä näiden yhteydestä
toisiinsa.

Hankkeen toimenpiteitä ovat mm. terveysneuvonta,
terveysmittaukset, eteisvärinän seulonta ja yksilön koettua terveyden
lukutaitoa mittaavan kyselyn tekeminen sekä sähköisten palvelujärjestelmien
ohjaus. Lisäksi hankkeen toimenpiteinä järjestetään erilaisia kylätapahtumia,
kyläkerhoja ja kylien osallisuusfoorumeita.

Lisätietoja

Saija Ylönen, Projektikoordinaattori

Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Hyvinvointiyksikkö

+358 503504081

Susanna Nurmeksela, Projektiasiantuntija

Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Hyvinvointiyksikkö

+35840 637 2355

etunimi.sukunimi@jamk.fi


Projektin tulokset

Hankkeen toimenpiteillä on vahvistettu maaseudun asukkaiden terveyden lukutaitoa, sekä tiedollisia ja taidollisia valmiuksia huolehtia omasta terveydestään. Hankkeessa toteutettiin Terveyden lukutaito -tutkimus, jonka avulla saatiin tietoa Keski-Suomen maaseudun asukkaiden sydänterveydestä. Tutkimukseen osallistui 594 maaseudun asukasta.

Hankkeessa järjestettiin ja osallistuttiin yhteensä 102 hyvinvointi- ja terveysaiheiseen tapahtumaan erilaisilla terveysaiheisilla sisällöillä (mm. terveysmittaukset ja neuvonta, tunne pulssisi, ravitsemusnäyttely). Tapahtumien yhteydessä tavoitettiin yhteensä 4700 maaseudun asukasta, joista 1108 osallistui terveysmittauksiin ja sai henkilökohtaista terveysneuvontaa.

Tapahtumien lisäksi hankkeessa järjestettiin maaseudun asukkaiden terveyttä tukevia webinaareja, luotiin uusi Sydänkahvilan toimintamalli sekä toteutettiin sosiaali- ja terveyspalveluiden kyselyt ja osallisuusfoorumit kahden kunnan alueella.