Projekti

Sustainable Digi & Game Ecosystem

Rahoitusohjelma

Projektityyppi
Kehittämisprojekti
Vahvuusala
Muu ala
Toteutusaika
1.12.2018 - 31.12.2020
Yksikkö
Liiketoimintayksikkö
Rahoitusohjelma
Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR)
Projektin kuvaus

Sustainable Digi & Game Ecosystem -hankkeessa luodaan Keski-Suomeen sijoittuva peli- ja digialan toimijoita yhdistävä ja yhteen kokoava ekosysteemi (kiihdyttämö). Ekosysteemin toiminnan kautta syntyy monialainen toimijaverkosto, jonka keskinäinen yhteistyö rikastuttaa toimijoiden osaamista, luo edellytyksiä yrittäjyydelle sekä uusille liiketoimintamahdollisuuksille.

Hankkeen konkreettinen tavoite on peli- ja digialan ekosysteemin
toimintatavan ja toiminnallisten sisältöjen kehittäminen ja rakentaminen
yhdessä monialaisen toimijaverkoston kanssa siten, että siitä tulee
itsenäisesti ja taloudellisesti kestävästi toimiva yhteisö, joka edistää
uuden pelillistämiseen liittyvän liiketoiminnan syntymistä, työllisyyttä
sekä uusia tuotteita ja palveluita. Toimenpiteitä ovat ekosysteemin
toimintamallin laadinta ja käytäntöön vienti mm. sidosryhmätilaisuuksilla.
Hankkeen aikana myös valmistellaan ja testataan erilaisten yksityisen
rahoituksen instrumenttien hyödyntämistä. Pelillisyydessä ja
digitaalisissa palveluissa toteutetaan uusia toiminta-avauksia, tuotetaan
yhteistyötapoja peli- ja digialan sekä muiden alojen yritysten kanssa ja
pilotoidaan niitä käytännössä. 

Ekosysteemin toiminnan kautta syntyy alustoja, yhteistyöverkostoja ja
liiketoimintaa sekä rekrytointi- ja yrittäjyyspolkuja digi- ja pelialalle.
Ekosysteemi yhdistää monialaisesti osaajia ja yrityksiä projektien,
pilottien, opinnäytteiden, harjoitteluiden ja muiden mahdollisten
opiskelijatöiden kautta. Ekosysteemi luo myös mahdollisuuksia kestävän yrittäjyyden
edellytysten syntymiselle sekä mahdollistaa verkostojen toimijoiden paremman
yhteisen oppimisen kehittymisen. Ekosysteemi rakentaa lisäuskottavuutta ja
edellytyksiä Keski-Suomen peli- ja digialan toimintaa kohtaan, joka toteutuu
opiskelijoiden parempana sijoittumisena koulutuspaikkakunnan yrityksiin,
kansainvälisten yritysten ja työntekijöiden sijoittumisena Keski-Suomeen sekä
sijoittajien ja jakelijakumppaneiden kasvavavana kiinnostuksena aluetta kohtaan.
 

Hankkeen aikana varmistetaan ekosysteemin toiminta ja brändin näkyvyys
digitaalisissa alustoissa sekä vahvistetaan edelleen keskisuomalaisten peli- ja
digialan toimijoiden ja osaajien esiintuontia niin kotimaassa kuin ulkomailla.
Pitkällä aikavälillä Jyväskylästä tulee merkittävin digi- ja pelialan
keskittymä pk-seudun rinnalle, jonka pelialan yritykset sekä tuote- ja
palvelutarjonta houkuttelevat jatkuvasti uusia kumppaneita ja sijoittajia.

Hankkeen päätoteuttajana on Jyväskylän ammattikorkeakoulun Liiketoimintayksikkö ja osatoteuttajana Peliosuuskunta Expa. Hankeaika on 1.12.2018-31.12.2020. Rahoittajina ovat Keski-Suomen liitto Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR), JyväskyläBusiness ja Fingersoft.