Projekti

Sustainable Digi & Game Ecosystem

Rahoitusohjelma

Projektityyppi
Kehittämisprojekti
Vahvuusala
Muu ala
Toteutusaika
1.12.2018 - 31.12.2020
Yksikkö
Liiketoimintayksikkö
Rahoitusohjelma
Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR)
Projektin kuvaus

Sustainable Digi & Game Ecosystem -hankkeessa luodaan Keski-Suomeen sijoittuva peli- ja digialan toimijoita yhdistävä ja yhteen kokoava ekosysteemi (kiihdyttämö). Ekosysteemin toiminnan kautta syntyy monialainen toimijaverkosto, jonka keskinäinen yhteistyö rikastuttaa toimijoiden osaamista, luo edellytyksiä yrittäjyydelle sekä uusille liiketoimintamahdollisuuksille.

Hankkeen konkreettinen tavoite on peli- ja digialan ekosysteemin
toimintatavan ja toiminnallisten sisältöjen kehittäminen ja rakentaminen
yhdessä monialaisen toimijaverkoston kanssa siten, että siitä tulee
itsenäisesti ja taloudellisesti kestävästi toimiva yhteisö, joka edistää
uuden pelillistämiseen liittyvän liiketoiminnan syntymistä, työllisyyttä
sekä uusia tuotteita ja palveluita. Toimenpiteitä ovat ekosysteemin
toimintamallin laadinta ja käytäntöön vienti mm. sidosryhmätilaisuuksilla.
Hankkeen aikana myös valmistellaan ja testataan erilaisten yksityisen
rahoituksen instrumenttien hyödyntämistä. Pelillisyydessä ja
digitaalisissa palveluissa toteutetaan uusia toiminta-avauksia, tuotetaan
yhteistyötapoja peli- ja digialan sekä muiden alojen yritysten kanssa ja
pilotoidaan niitä käytännössä. 

Ekosysteemin toiminnan kautta syntyy alustoja, yhteistyöverkostoja ja
liiketoimintaa sekä rekrytointi- ja yrittäjyyspolkuja digi- ja pelialalle.
Ekosysteemi yhdistää monialaisesti osaajia ja yrityksiä projektien,
pilottien, opinnäytteiden, harjoitteluiden ja muiden mahdollisten
opiskelijatöiden kautta. Ekosysteemi luo myös mahdollisuuksia kestävän yrittäjyyden
edellytysten syntymiselle sekä mahdollistaa verkostojen toimijoiden paremman
yhteisen oppimisen kehittymisen. Ekosysteemi rakentaa lisäuskottavuutta ja
edellytyksiä Keski-Suomen peli- ja digialan toimintaa kohtaan, joka toteutuu
opiskelijoiden parempana sijoittumisena koulutuspaikkakunnan yrityksiin,
kansainvälisten yritysten ja työntekijöiden sijoittumisena Keski-Suomeen sekä
sijoittajien ja jakelijakumppaneiden kasvavavana kiinnostuksena aluetta kohtaan.
 

Hankkeen aikana varmistetaan ekosysteemin toiminta ja brändin näkyvyys
digitaalisissa alustoissa sekä vahvistetaan edelleen keskisuomalaisten peli- ja
digialan toimijoiden ja osaajien esiintuontia niin kotimaassa kuin ulkomailla.
Pitkällä aikavälillä Jyväskylästä tulee merkittävin digi- ja pelialan
keskittymä pk-seudun rinnalle, jonka pelialan yritykset sekä tuote- ja
palvelutarjonta houkuttelevat jatkuvasti uusia kumppaneita ja sijoittajia.

Hankkeen päätoteuttajana on Jyväskylän ammattikorkeakoulun Liiketoimintayksikkö ja osatoteuttajana Peliosuuskunta Expa. Hankeaika on 1.12.2018-31.12.2020. Rahoittajina ovat Keski-Suomen liitto Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR), JyväskyläBusiness ja Fingersoft.

Projektin tulokset

Yksi hankkeen tärkeimmistä tulostavoitteista on täyttynyt eli Digi & Game Center (DGC) on avattu osoitteessa Matarankatu 2 vuoden 2020 alussa. DGC kokoaa digi- ja pelialan yrityksiä, opiskelijoita, opettajia ja tutkijoita yhteen paikkaan työskentelemään ja kehittämään tuotteita ja palveluita.Digi
& Game Centerin ekosysteemin tarkoituksena on törmäyttää aidosti koulutus,
työelämä ja yrittäjyys
  


1000 m2
tiloista noin 400 on vuokrattuna JAMKille. Tiloissa toimii LIKEn
Tietojenkäsittelyn tutkinto-ohjelman, TIKOn pelinkehittäjien Demo ja Product
Labit ja GamePit-tilassa toteutetaan mm. lasten ja nuorten
e-urheiluvalmennusta. Lisäksi JAMK/LIKE on investoinut sinne AR/VR/XR
studiotilan ja laitteiston. Green room-studio kattaa digitaalisen sisällöntuotannon tarpeet mahdollisimman laaja-alaisesti. 
Studiossa ja sen välineistöllä voi toteuttaa digitaalisia
äänituotantoja, valo- ja videokuvausta, XR-sovelluksia (sisältäen esimerkiksi
VR- ja AR-sovellukset, 360-asteen videotuotannot, volumetrinen kaappaus),
liikkeenkaappausta sekä streamausta. Laaja-alainen laitteisto tarjoaa
opiskelijoille, henkilöstölle ja myös ulkopuolisille asiakkaille matalan
kynnyksen lähestymistavan uusiin ja mahdollisesti entuudestaan tuntemattomiin
teknologioihin. Samalla avautuu mahdollisuus tutkimus-, kehittämis- ja
innovaatiotoimintaan ilman omia mittavia alkuinvestointeja. Studio tarjoaa
asiakkailleen ohjausta teknologioiden käyttöönotossa, toteutukseen soveltuvien
laitteistojen valinnassa ja tuotekonseptoinnissa, toisin sanoen asiakkaille
tarjotaan valmis polku tuoteideasta sen toteutukseen saakka. Lisäksi JAMK on investoinut yhteiseen Stage-tilaan täyden palvelun streamaussetin.

Digi & Game
Centerissä toimii JAMKin lisäksi muita yrityksiä viitisentoista kappaletta
. Yritykset ovat start-upeja ja/tai pienehköjä,
pois lukien Kelan innovaatioyksikkö. Yritykset edustavat mm. pelialaa,
ohjelmointia, graafista alaa, animaatio-, 3D- ja XR/VR/AR -tuotantoa,
robotiikkaa, ICT-palveluita sekä musiikki- ja kulttuurituotantoa. Pari
yrityksistä on myös tehnyt soft landingin eli niiden emoyhtiöt sijaitsevat
pääkaupunkiseudulla. DGC:n tiloissa on yrityksille toimistotiloja, liikkuvia
työpisteitä, neuvotteluhuoneita, puhelinkoppeja, Stage (esiintymislava ja
kokoontumistila noin 60 ihmisille) ja yhteinen keittiö. 


DGC:n ekosysteemin toimintamalli rakennettiin ja vietiin käytäntöön tekemällä pilotointia ja sen mallintamista eri sidosryhmien kanssa, järjestämällä kaikille avoimia tilaisuuksia ja testaamalla uusia rahoitusinstrumentteja. Pelillistämistä ja digitaalisia palveluja edistettiin yhteiskehittämisen keinoin luomalla IceBreaker-konsepti, jossa hankehenkilöstö törmäytti ja ohjasi eri toimijat yhteistyöhön. Näistä syntyi usemman yrityksen tuote- ja/tai palvelucaseja. Myös DGC:n JAMKin studioympäristöön liittyvät uudet koulutus, TKI ja palvelumyyntimahdollisuudet kehittyivät sekä sen infra ja laitteisto valmistuivat. Yrityssimulaatioihin  liittyen JAMKin Tietojenkäsittelyn tutkinto-ohjelman pelikoulutuksen tuotekehityslaboratoriot, jossa toisen vuoden opiskelijat tekevät lukukauden ajan yrittäjämäisesti peli/tuote/demokehitystä ehditiin aloittaa, mutta sitten korona siirsi kaiken etäopiskeluun loppuvuodeksi. Em. syystä emme päässeet testaamaan DGC:n toimijoilla ja ekosysteemillä tavoiteltua aitoa työelämän kohtaamista samoissa toimitiloissa. Opiskelijoita on kuitenkin hyödynnetty jonkin verran DGC:n yritysten palvelutuotannossa. Näkyvyystyö ja kansainvälistymiseen liittyen tehtiin ostopalveluna Flowhouse Oy:n kanssa brändi-ilme sekä luotiin Digi & Game Centerin brändikirja. Osatoteuttajan asiantuntijan avulla toteutettiin graafinen ja visuaalinen ilme, joka on saanut paljon kiitosta. Aktiiviset FB-sivut ja kotisivut ovat myös tuottaneet hyvää näkyvyyttä sekä yhteydenottoja. Kansainvälistyminen on toteututunu aktiivisuutena IGDA Finland verkostossa ja vuonna 2019 osallistuttiin NesteRallyn sijoittajaeventiin, jossa oli edustusta mm. FIBANista ja EBANista. Lisäksi meet-upeissa on ollut kv-puhujia mm. tanskalainen pelialan tutkija. Verkostotyötä tehtiin myös pelialan tapahtumissa Malmössa ja Kölnissa. Korona keskeytti fyysisen matkustamisen, mutta onlinetapahtumilla ja -yhteyksillä on osallistuttu ja pidetty kv-verkostoa yllä. 

Vaikka uusien yritysten syntyminen ei ollut hankkeen tavoitteena niin DGC:hen tai sen avustuksella aloitettiin 12 uutta yritystä, joista kahdeksan korona-aikana. 

Digi & Game Center toiminta käynnistettiin tämän hankkeen toimenpiteenä, joten se jatkaa toimintaansa myös hankkeen päättymisen jälkeen. Tutustu sen toimintaan ja toimintoihin www.digigamecenter.org. Sivun kautta voit myös ottaa yhteyttä ja sopia vierailun ja/tai aloittaa yhteistyökeskustelut. Tervetuloa!