Projekti

Suomen ja ruotsin kielen joustava oppiminen ja ohjaus tulevaisuuden työelämän tarpeisiin

Rahoitusohjelma

Lyhenne
DIGI-JOUJOU
Projektityyppi
OKM:n rahoittama strateginen kehittämisprojekti
Vahvuusala
Uudistuva oppiminen
Toteutusaika
1.1.2017 - 31.7.2020
Yksikkö
Korkeakoulupalvelut
Rahoitusohjelma
Opetus- ja kulttuuriministeriö (suora rahoitus)
Projektin kuvausDigi Jou Jou -hankkeen tavoitteena on luoda kotimaisten kielten opetukseen ja ohjaukseen uutta monimuotoista ja monimediaista pedagogiikkaa. Tätä lähestymistapaa toteutetaan systemaattisesti toteutussuunnitelmien laadinnasta oppimisprosessin ja -tulosten arviointiin sekä opintojen jatkokehittämiseen. Samalla tavoitteena on kehittää määrätietoisesti kieltenopettajien digipedagogista osaamista.
Uuden pedagogiikan avulla pyritään luomaan joustavia toteutustapoja kotimaisten kielten opetukseen ja ohjaukseen. Näissä toteutuksissa hyödynnetään digitaalisuutta ja korostetaan opiskelijan yksilöllistä oppimista. Ne mahdollistavat opiskelijoille henkilökohtaiset opintopolkuvalinnat. Tavoitteena on lisäksi osallistaa kaikkia korkeakoulujen kotimaisten kielten opettajia hankkeen alusta asti uuden pedagogisen lähestymistavan kehittämiseen. Hankkeessa luodaan yhteistoimintamalli, jolla kieltenopettajien osaamisen kehittäminen ja hyvien käytäntöjen jakaminen varmistetaan myös hankkeen jälkeen.


Hankkeen pääkoordinaattorina toimii Aalto-yliopisto. Hankkeeseen osallistuvat myös Helsingin yliopisto, Itä-Suomen yliopisto ja Vaasan yliopisto sekä Hämeen ammattikorkeakoulu, Centria ammattikorkeakoulu, Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Lahden ammattikorkeakoulu, Laurea-ammattikorkeakoulu, Tampereen ammattikorkeakoulu ja Turun ammattikorkeakoulu.

Hankkeen päätösseminaari oli marraskuussa 2019 Aalto-yliopistolla.

Hankkeen tuotokset ovat nähtävissä hankkeen kotisivuilla https://digijoujou.aalto.fi

Hanke on saanut jatkoajan 31.7.2020 asti ja sen aikana laaditaan muutama verkkototeutus syksyn 2020 DigiCampus-tarjontaan.


Yhteyshenkilö JAMKissa Pirkko Pollari, päällikkö, Kielikeskus, pirkko.pollari@jamk.fi, + 358 50 591 8258
Projektin tulokset

DIGI JOU JOU –hankkeessa osallistujat ovat tuottaneet pienryhmissä ruotsin kielen sekä suomi toisena kielenä opiskeluun tarkoitettuja verkko-oppimateriaaleja /-kursseja. Työstäminen on loppuvaiheessa ja osallistujat viimeistelevät tuotoksiaan. Valmista tulee olla kesäkuuhun 2019 mennessä. Hankkeen loppuseminaari on marraskuussa 2019. Lisätty 26.2.2019.

Hankkeen päätösseminaari oli marraskuussa 2019 Aalto-yliopistolla. Hankkeen tuotokset ovat nähtäviussä hankkeen kotisivuilla https://digijoujou.aalto.fi
Hanke on saanut jatkoajan 31.7.2020 asti ja sen aikana laaditaan muutama verkkototeutus syksyn 2020 DigiCampus-tarjontaan. Lisätty 23.1.2020