Projekti

Suomalaisen liikuntapolitiikan systeemisen muutoksen edistäminen/Be a Sport! Enhancing Systems Change of the Finnish Sport Policy

Rahoitusohjelma

Lyhenne
Be a Sport
Projektityyppi
Tutkimusprojekti
Vahvuusala
Muu ala
Toteutusaika
1.4.2023 - 31.3.2024
Yksikkö
Hyvinvointi
Rahoitusohjelma
Opetus- ja kulttuuriministeriö (suora rahoitus)
Projektin kuvaus

Be a Sport! Suomalaisen liikuntapolitiikan systeemisen muutoksen edistäminen


Be a Sport -hankkeessa tarkastellaan Suomen julkista liikuntapolitiikkaa, sen käytäntöjä ja tulevaisuuden muutostarpeita systeemisen ajattelun viitekehyksessä. Tavoitteena on tunnistaa julkisen liikuntapolitiikan ja sen käytäntöjen rakenteelliset, relationaaliset ja transformatiiviset muutostekijät, jotka estävät tai katalysoivat systeemimuutosten toteutumista.

Liikuntapolitiikka on tunnistettu myös Euroopan Unionin tasolla nopeasti kehittyväksi ja kompleksiseksi. Tämä edellyttää uutta lähestymistapaa: liikunnan ja urheilun merkitys ei ole pelkästään terveyttä tai hyvinvointia tuottavaa ja siksi huomiota on kiinnitettävä enemmän siihen, miten liikuntapolitiikalla voidaan vaikuttaa esimerkiksi sosiaaliseen yhteenkuuluvuuteen, innovaatioihin, alueelliseen elinvoimaan ja ilmastonmuutokseen. Liikunnan ja urheilun nykytilanne näyttääkin paradoksaaliselta ja monimutkaiselta: liikunta ja urheilu pyrkii samaan aikaan sekä sopeutumaan yhteiskunnalliseen muutokseen, että olemaan ratkaisu moniin kompleksisiin ilmiöihin.

Be a Sport -hanke laajentaa ymmärrystä liikuntapolitiikan mekanismeista, kolmannen sektorin käytännöistä, valtasuhteista, toimijatason arvoista, johtamistavoista ja verkostoista. Näistä kaikista koostuu tehokkaan ja ajassa olevan julkisen liikuntapolitiikan perusta. Hanke tuottaa liikuntapolitiikan eri toimijoille käyttöön myös uutta käsitteistöä sekä tapoja tulkita liikuntapolitiikkaa kompleksisena systeemisenä kokonaisuutena. Hanke edistää siten myös laajojen ilmiökokonaisuuksien hahmottamista, mikä on edellytys julkisen liikuntapolitiikan strategiselle johtamiselle.

Tieteellinen kontribuutio on liikuntapolitiikan kompleksisuuden ja systeemisen muutoksen tarkastelussa empiirisesti monimenetelmällisyyttä hyödyntäen. Hankkeen tutkimusaineisto koostuu liikuntapoliittisista asiakirjoista, yksilö- ja ryhmähaastatteluista sekä kahdenlaisesta verkostoanalyysiaineistosta (arkistot ja haastatteluihin perustuva lumipallo-otanta). Hankkeen koordinaatiosta ja hallinnoinnista vastaa Jyväskylän ammattikorkeakoulun Likes-tulosalue. Toteutuksessa on mukana Vaasan yliopisto.

 
Lisätietoja:

Kati Lehtonen, johtava tutkija, dosentti
Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Likes
[email protected]

Rahoitus: Opetus- ja kulttuuriministeriön liikuntatieteelliset tutkimushankkeet

Päätös: OKM/35/626/2023

Muut yhteistyökumppanit: Huippu-urheilun instituutti, Umeå University, Innland University of Applied Sciences