Projekti

Suomalaisella elämäntavalla maailmalle (251010)

Rahoitusohjelma

Lyhenne
SUOMA
Projektityyppi
Kehittämisprojekti
Vahvuusala
Matkailun vahvuusala
Toteutusaika
1.1.2016 - 31.3.2018
Yksikkö
Liiketoimintayksikkö
Rahoitusohjelma
Manner-Suomen Maaseudun kehittämisohjelma
Projektin kuvaus

Tarkoituksena on synnyttää yrityksille kumppanuuksia, osaamista, tietoa ja verkostoja sekä alueiden välistä yhteistyötä suomalaiseen elämäntapaan perustuvien tuoteaihioiden luomiseksi kansainvälisille markkinoille. Tiedon ja osaamisen lisäämisessä keskitytään kansainvälisiin yhteismarkkinointi- ja myyntikanaviin, kilpailevaan tarjontaan sekä asiakassegmenttien toiveisiin. Tavoitteena on parantaa tarjonnan laatua, elämyksellisyyttä ja kestävyyttä sekä luoda edellytyksiä lisämyynnille, pidentää sesonkia sekä palvella kansainvälisiä asiakkaita paremmin.

Rahoittajana Keski-Suomen ELY-keskus Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto.

Hankkeen toteuttajina toimivat Jyväskylän ja Turun ammattikorkeakoulut sekä Keski- ja Varsinais-Suomessa toimivat maaseudun mikroyritysryppäät. Hanketta toteutetaan 1.1.2016–31.12.2017. Lisätietoja Projektipäällikkö Andy Kivelä 0400-865 195 antero.kivela@jamk.fi

Projektin tulokset

Yritykset verkostoituivat ja toimenpiteillä onnistuttiin aktivoimaan yrittäjät tekemään keskenään tuotteistusta. Turun saaristossa neljä yritystä otti käyttöönsä sähköisen markkinointi- ja myyntijärjestelmän. Keski-Suomessa hankkeen aikana tiivistyneen yhteistuotteistuksen myötä kolmen ”SuoMa –yrittäjän” palveluiden yhteismyyntiin perustettiin uusi yritys.

Yrittäjät, joilla oli realistiset mahdollisuudet palvelun laadun sekä resurssien puolesta panostaa kansainvälisiin matkanjärjestäjäkontakteihin, hyödynsivät hyvin hankkeen toimenpiteitä sekä syntyneitä kontakteja. Kolme yritystä pääsi myös kv-matkanjärjestäjien tarjontaan.

Hankkeen aikana tehtyjen tuoteaihioiden sekä benchmarking ja FAM trip- palautteiden perusteella Turun saariston tarjontaan tuotteistettiin indis- eli omatoimimatkailijoille kaksi matkailureittiä Visit Turun toimesta.

Vaikka yritysjoukko oli heterogeeninen, kaikki kokivat hyötyneensä hankkeen toimenpiteistä ja koulutustyöpajoista (loppupalaute). Hankkeen toimenpiteiden kannustamina ja koulutustyöpajojen materiaalien avulla yrityksissä tehdään kehittämistyötä myös omatoimisesti (loppupalaute).

Hankkeen ja yrityksien kokemuksiin perustuen kirjoitettiin sähköinen julkaisu: Maaseutumatkailuyrityksen tietoreppu - Opas kilpailukyvyn ja elämyksellisyyden kasvattamiseksi.

Julkaisun linkki http://julkaisut.turkuamk.fi/isbn9789522166593.pdf