Projekti

Sujuvat työnhakumarkkinat

Rahoitusohjelma

Projektityyppi
Kehittämisprojekti
Vahvuusala
Uudistuva oppiminen
Toteutusaika
15.2.2016 - 31.8.2019
Yksikkö
Ammatillinen opettajakorkeakoulu
Rahoitusohjelma
Euroopan sosiaalirahasto (ESR)
Projektin kuvausSujuvat työnhakumarkkinat –hankkeessa pyrittiin edistämään
ammattiin valmistuvien opiskelijoiden sujuvaa siirtymistä työelämään.  Ammatillinen opettaja urasuunnittelun
ohjaajana –valmennus oli yksi hankkeen toimenpiteistä, josta vastaa JAMK,
Ammatillinen opettajakorkeakoulu.


Miksi?


Nuori tarvitsee tulevaisuudessa ura- ja
elämänsuunnittelutaitoja löytääkseen oman paikkansa muuttuvassa maailmassa. Ei
riitä, että ammattiin valmistuva nuori saa tutkinnon tai ensimmäisen työpaikan opintojen jälkeen.


Oppilaitosten henkilöstö tarvitsee
kokonaisvaltaista ohjausosaamista pystyäkseen tukemaan ammattiin valmistuvaa
nuorta.


Hankkeen
tavoitteena oli

- edistää ammatillisesta koulutuksesta valmistuvien opiskelijoiden sujuvaa siirtymistä ja kiinnittymistä työelämään lisäämällä heidän työllistymisvalmiuksiaan 

- lisätä oppilaitosten valmiuksia ohjata opiskelijoita työllistymään edistämällä ammatillisten kouluttajien urasuunnitteluosaamista ja vahvistamalla kykyä tukea
urasuunnitteluvalmiuksia


Ammatillinen opettaja urasuunnittelun ohjaajana -valmennusOpetushenkilöstön ohjausvalmiuksien
lisäämiseksi JAMKin ammatillinen opettajakorkeakoulu toteuttaa osana hanketta valmennusohjelman Ammatillinen opettaja
urasuunnittelun ohjaajana. 


Valmennuksen
tavoitteena oli:- Opettajien ja kouluttajien ohjausosaamisen sekä ohjauksellisen työotteen vahvistuminen

- kokonaisvaltainen työhön hakeutumisen ohjaus

- urasuunnitteluvalmiuksien tukeminen

- sähköisen portfolion käyttäminen ja sen kokoamisen ohjausvalmiudet

- oppilaitoksen arjen toiminta ja hyvät käytännöt

- Opiskelijan työllistymisen tukeminen

- työssäoppimisen antamien mahdollisuuksien hyödyntäminen

- paremmat valmiudet suunnitella omaa uraansa ja elämäänsä.


Valmennuksen
toteuttaminenValmennusohjelma suunniteltiin
tarvelähtöisesti ja se kytkeytyi tiiviisti opettajan arkeen sekä hankkeessa toteutettaviin opiskelijoiden
ohjaukseen liittyviin teemoihin. Valmennus toteutettiin kaksi kertaa
lukuvuosina 2016-2017 ja 2017-2018.


Valmennuksen
tuloksina tavoiteltiinn opettajien parempaa ohjausosaamista, kokonaisvaltaista
näkemystä ohjaamisesta sekä parempia valmiuksia tukea opiskelijoiden
urasuunnitteltutaitoja. Valmennuksen ja ohjauksen tukena käytetettiin sähköisiä
välineitä.


Hankkeen päätoteuttaja oli Jyväskylän koulutuskuntayhtymä ja osatoteuttajana JAMKin lisäksi toimi Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto.


Lisätietoja

Anneli Muuronen, puh. 050 5939255

Seija Mäkinen, puh. 040 8099641

etunimi.sukunimi[a]jamk.fi

tai projektipäällikkö Vuokko Joutsen, puh. 040 341 6222, etunimi.sukunimi[a]gradia.fi
Projektin tulokset

Ammatillinen opettaja urasuunnittelun ohjaajana -valmennus

Valmennuksessa lisättiin ammatillisten opettajien uraohjausosaamista ja heidän valmiuksiaan urasuunnitteluvalmiuksien tukemisesta sekä valmistuvien opiskelijoiden työnhaun kokonaisvaltaisesta ohjauksesta.

Tuloksena syntyi uraohjauksen valmennusohjelma ja -työpajat ammatillisille opettajille. Valmennusten aikana osallistujat kehittivät opiskelijoiden työnhakua ja työllistymistä edistäviä toimintoja ja tapahtumia, kokonaisvaltaista ohjausotetta, sekä sähköisen portfolion ja video-CV:n laatimisen ohjaustaitoja. Valmennuksessa ohjauksen sähköiset välineet, tutkinnon perusteet, kognitiivinen tausta-ajattelu (CIP-malli), kokonaisvaltainen ohjausajattelu sekä urasuunnittelun ohjaaminen niveltyivät kokonaisuudeksi, joiden avulla opettajat pystyivät tukemaan opiskelijoiden työnhakua ja työllistymistä. Valmennuksen suorittaneet saivat digitaalisen osaamismerkin tunnustuksena kehittämistyöstään ja uraohjausvalmiuksistaan.

Hankkeessa kehitettiin Osaajia työelämään -verkko-oppimisympäristö, jonka kehittämisessä hyödynnettiin valmennuksessa saatuja taitoja ja teoriaa.

Osallistuttiin yhteistyössä Rekrytointi, työelämä koulutus 2019 -messutapahtuman suunnitteluun ja toteutukseen.

Ammatillinen opettaja urasuunnittelun ohjaajana valmennukset järjestettiin kaksi kertaa lv 2017-2018 ja 2018-2019. Valmennuksista saatujen palautteiden pohjalta järjestettiin neljä työpajaa Gradia Jyväskylässä, yksi työpaja Gradia Jämsässä ja yksi työpaja Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopistossa Äänekoskella. Työpajoihin osallistui yhteensä 108 opetus- ja ohjaushenkilöstöön kuuluvaa.

Hankkeen aikana kehitettiin HOKS-urasuunnittelulomaketta, jossa hyödynnettiin valmennuksessa saatua tietoa.

Opettajien uraohjausosaaminen ja ohjauksen sähköisten välineiden käyttämisen valmiudet lisääntyivät ja opettajien käsitys omasta roolista uraohjaajana selkiytyi.