Projekti

Sote-alan ammattilaisen jatkuvan oppimisen tiekartta

Rahoitusohjelma

Lyhenne
Sotetie
Projektityyppi
Kehittämisprojekti
Vahvuusala
Monialainen kuntoutus
Toteutusaika
1.9.2019 - 31.12.2021
Yksikkö
Hyvinvointi
Rahoitusohjelma
Euroopan sosiaalirahasto (ESR)
Projektin kuvaus

Hankkeen päätavoitteena on edistää sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten työelämän muutosten edellyttämän osaamisen päivittämistä ja uudistamista jatkuvan oppimisen tiekartan avulla.


Hankkeessa kehitettävä sote-alan ammattilaisille työelämälähtöinen kansallinen, joustava ja kustannustehokas jatkuvan oppimisen tiekartta ohjaa työelämässä jo toimivien ammattilaisten osaamisen arvioinnin ja sen pohjalta kohdennetun koulutustarjonnan yhteensovittamisen. Tiekartta sisältää 
1) sote-alan yhteisen eli geneerisen osaamisen arvioinnin
2) niihin vastaavan korkeakoulujen opintojen tarjonnan yhteisellä oppimisalustalla (DigiCampus)
3) työelämän osaamistarpeeseen perustuvan sote-alan erikoistumiskoulutusten kehittämisen mallin sisältäen suunnittelun, joustavan toteutuksen ja arvioinnin kuvauksen korkeakoulun ja työelämän yhteistyönä.

Hankkeen osatavoitteina ovat:
 • Määrittää sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille yhteisten osaamisten sisältökuvaukset. Luoda sote-alan yhteisen osaamisen arviointimenetelmiä yksilön ja työtyhteisön osaamisen arviointiin. 
 • Koota jo olemassa oelvasta sosiaali- ja terveysalan verkko-opintotarjonnasta ne opinnot, jotka vastaavat sote-alan ammttilaisten yhteisiin osaamisiin valtakunnalliselle digialustalle.
 • Suunnitella ja pilotoida asiakas- ja palveluohjausosaamisen monialainen koulutuskokonaisuus huomioiden osaamistarpeet. 
 • Muodostaa sote-alan yhteisen osaamisen arvioinnin ja kootun korkeakoulujen OpenSoteStudies verkko-opintotarjonnasta sähköinen sote-ammattilaisten jatkuvan oppimisen tiekartta. 
 • Kehittää työelämälähtöinen sote-alan ammatillisten erikoistumiskoulutusten ketterän kehittämisen malli, jossa tunnistetaan työelämän osaamisen vajeet ja vastataan niihin. 

Hanke etenee kuuden työpaketin kautta. JAMKin asiantuntijat ovat mukana työpaketissa 2 ja 3.

 • Työpaketti 1 kehittää arviointimenetelmän sote-alan yhteisiin osaamisiin. 
 • Työpaketti 2 kartoittaa ja arvioi olemassa olevan korkeakoulujen yhteisen sote-osaamisen verkko-opintotarjonnan suhteessa aiempien hankkeiden tuottamaan osaamiseen ja kokoaa opinnot NQF osaamisen tasoille 6 ja 7.
 • Työpaketti 3 määrittää asiakkaan palvelutarpeiden edellyttämät osaamiset, kartoittaa osaamisvajeet sekä suunnittelee täydennyskoulutuksen asiakas- ja palveluohjausosaamisen verkko-opintokokonaisuuden tasoille 6 ja 7 sekä pilotoi opintokokonaisuuden täydennyskoulutustarpeisiin.
 • Työpaketti 4 vie yhteisiin sote-osaamisiin vastaavan verkko-opintotarjonnan opintopolkuun ja huolehtii tarjonnasta DigiCampus hankkeen kehittämässä oppimisympäristössä. 
 • Työpaketti 5 Arvioi sote-alan jo toteutuneiden erikoistumuskoulutusten suunnittelun, toteutuksen ja arvioinnin hyvät käytänteet ja työelämälähtöiset kehittämistarpeet sekä mallintaa erikoistumiskoulutuskonseptin.
 • Työpaketti 6 laatii sähköisen sote-ammattilaisen jatkuvan oppimisen tiekartan. 


Lisätietoja:

 • Projektikoordinaattori Jaana Ritsilä, TtM, toimintaterapian lehtori, tutkintovastaava
 • sähköposti: jaana.ritsila at jamk.fi    p. 0400 989 456

Asiantuntijat:

 • Tiina Kuukkanen, TtT, fysioterapian lehtori 
 • Anu Pelkonen, Kuntoutuksen ohjaaja (YAMK), lehtori