Projekti

Smaklig svenska - Hållbar gastronomi genom upplevelsebaserad inlärning (2345)

Rahoitusohjelma

Lyhenne
Smaklig svenska
Projektityyppi
Kehittämisprojekti
Vahvuusala
Uudistuva oppiminen
Toteutusaika
1.9.2014 - 31.12.2015
Yksikkö
Liiketoimintayksikkö
Rahoitusohjelma
Nordplus
Projektin kuvaus

Tavoitteena on kehittää malli pakollisten ruotsin opintojen (4 op) integroimisesta ammattiaineisiin (1 op) kokemuksellisen oppimisen avulla kestävän gastronomian erikoistumisopinnoissa osana Jyväskylän ammattikorkeakoulun restonomiopintoja.

Opiskelijan asenne ja motivaatio ruotsia kohtaan on usein haasteellinen kielen oppimiselle ja ruotsin opintoja lykätään opintojen loppuvaiheeseen. Näin tapahtuu varsinkin täysin suomenkielisellä alueella. Tarkoituksena on vahvistaa opiskelijan motivaatiota ja itseluottamusta ruotsin kielellä viestimiseen sekä samalla aktivoida häntä seuraamaan ammattialaa myös ruotsiksi. Tähän pyritään opiskelemalla ruotsia kokemuksellisesti opiskelijaa kiinnostavan sisällön kautta.

Koko ruotsin opintojakso suunnitellaan opintomatkan ympärille. Ennen matkaa kieltä opiskellaan intensiivisesti keskittyen siihen sanastoon ja taitoihin, joita tarvitaan matkalla.  Ennakkoharjoituksissa tutustutaan matkaohjelman kohteisiin ja aktiviteetteihin sekä tuotetaan materiaalia, jota matkan tutustumiskohteissa hyödynnetään. Matkaohjelmaan sisältyy tutustumista alueen ruokakulttuuriin, perinteisiin, raaka-aineisiin, ruokiin, tuotantoon, verkostoihin sekä käytännön ruuanvalmistusta.

Matkat suuntautuvat Ahvenanmaalle ja Ruotsin Skooneen, kumpikin aktiivisia ja uutta luovia ruokakulttuurialueita. Ahvenanmaalla partnerina on Smakbyn ja Skoonessa Livsmedelsakademin. Partnerit ovat vahvoja alueensa ruokakulttuurin edistäjiä ja edustavat monipuolista ruoka-alan elinkeinoelämän kehitystyötä ja verkostoitumista, myös koulutuksen kanssa. Partnereiden kanssa suunnitellaan matkan ohjelma ja toteutus tehden siitä mahdollisimman kokemuksellinen.

Opintomatkalla toteutetaan kokemuksellisen oppimisen pedagogiikkaa, jossa keskeistä on opiskelijan aktiivinen rooli (observointi, haastattelut ja kysymykset, dokumentointi, reflektointi). Oppimistehtäviin sisältyy multimediaraportti sekä sosiaalisen median hyödyntämistä. Ruotsin kielen oppimisen lisäksi dokumentaatio ja opiskelijatuotokset tuovat uusinta ammatillisen alan tietoa Keski-Suomeen. Hankkeen tuloksena syntynyttä kielenopetuksen ja ammattiaineiden integroinnin mallia voidaan jatkossa hyödyntää muilla koulutusaloilla.

Lisätietoja:
Minna Junttila, kansainvälisten asioiden koordinaattori, 040 588 6533, Jyväskylän ammattikorkeakoulu