Projekti

SaSU Sairaanhoitajan integroituminen Suomalaiselle Urapolulle

Rahoitusohjelma

Lyhenne
SaSU
Projektityyppi
Kehittämisprojekti
Vahvuusala
Uudistuva oppiminen
Toteutusaika
1.9.2021 - 31.8.2023
Yksikkö
Hyvinvointi
Rahoitusohjelma
Euroopan sosiaalirahasto (ESR)
Projektin kuvaus
Terveysalan työpaikkoja on jo vaikea täyttää Keski-Suomessa työvoimapulan vuoksi, mutta samanaikaisesti Jyväskylän ammattikorkeakoulun englanninkielisestä sairaanhoitajakoulutuksesta valmistuvien sairaanhoitajen on ollut vaikea löytää työpaikkaa Keski-Suomesta. Tämän  vuoksi he työllistyvät useimmiten pääkaupunkiseudulle, osa heistä ulkomaille.

Vastavalmistuneiden ulkomaalaistaustaisten sairaanhoitajien työllistymisessä on havaittu useita haasteita, jotka liittyvät työntekijän suomen kielen taitoon, työyhteisön kielitietoisuuteen, työyhteisöön integroitumiseen ja monikulttuurisuuteen, sekä mentorimallin puuttumiseen.

Tämän hankkeen päätavoitteena on edistää vastavalmistuneen ulkomaalaistaustaisen sairaanhoitajan työllistymistä Keski-Suomeen, ja kehittää tätä tukeva Uran alku-yhteistoimintamalli Jyväskylän ammattikorkeakoulun ja keskisuomalaisten terveysalan työnantajien välille.

Uran alku-yhteistoimintamalli koostuu neljästä osa-alueesta ja niiden kehittämisestä:

  1. valmistuvien sairaanhoitajien ammatillinen kielitaito
  2. työyhteisön kielen oppimiseen liittyvä osaaminen
  3. työyhteisön monikulttuurisuusosaaminen ja kulttuurisensitiivisyys
  4. valmistuvan sairaanhoitajan ammatillinen sosialisaation sekä työyhteisöön kiinnittyminen
Näistä osa-alueista tulevat hankkeen osatavoitteet:
  1. valmistuvien sairaanhoitajien ammatillisen suomen kielen taidon kehittymisen tukemin työyhteisöissä ja monikulttuurisuuskeskus Glorialla toteutettavissa työpajoissa ja vertaistuellisissa keskusteluryhmissä

  2. työyhteisöjen kielitietoisuuden ja kielen oppimisprosessin ymmärtämisen tukeminen työpajoissa ja keskusteluryhmissä, jotta työyhteisöillä olisi paremmat valmiudet tukea valmistuvan sairaanhoitajan ammattikielen kehittymistä

  3. vahvistaa työyhteisöjen monikulttuurisuusosaamista ja kulttuurista sensitiivisyyttä ulkomaalaistaustaisen sairaanhoitajan integroitumisen helpottamiseksi työpajoissa ja keskusteluryhmissä

  4. kehittää mentorointimalli osaksi perehdyttämisprosessia yhdessä työyhteisöjen kanssa tukemaan vastavalmistuneen ulkomaalaistaustaisen sairaanhoitajan sosialisaatiota ja työyhteisöön kiinnittymistä
Yhteistoimintamallia toteutetaan jo valmistuvan sairaanhoitajan opintojen loppuvaiheessa, jotta hänellä ja hänet työllistävällä työyhteisöllä olisi paremmat valmiudet työyhteisöön integroitumiseen.

Hanke toteutetaan Jyväskylän ammattikorkeakoulun ja monikulttuurisuuskeskus Glorian yhteishankkeena.

Riikka Sinivuo
Projektipäällikkö
+358 400 976770
riikka.sinivuo@jamk.fi