Projekti

SaSU Sairaanhoitajan integroituminen Suomalaiselle Urapolulle

Rahoitusohjelma

Lyhenne
SaSU
Projektityyppi
Kehittämisprojekti
Vahvuusala
Uudistuva oppiminen
Toteutusaika
1.9.2021 - 31.8.2023
Yksikkö
Hyvinvointi
Rahoitusohjelma
Euroopan sosiaalirahasto (ESR)
Projektin kuvaus
Terveysalan työpaikkoja on jo vaikea täyttää Keski-Suomessa työvoimapulan vuoksi, mutta samanaikaisesti Jyväskylän ammattikorkeakoulun englanninkielisestä sairaanhoitajakoulutuksesta valmistuvien sairaanhoitajen on ollut vaikea löytää työpaikkaa Keski-Suomesta. Tämän  vuoksi he työllistyvät useimmiten pääkaupunkiseudulle, osa heistä ulkomaille.

Vastavalmistuneiden ulkomaalaistaustaisten sairaanhoitajien työllistymisessä on havaittu useita haasteita, jotka liittyvät työntekijän suomen kielen taitoon, työyhteisön kielitietoisuuteen, työyhteisöön integroitumiseen ja monikulttuurisuuteen, sekä mentorimallin puuttumiseen.

Tämän hankkeen päätavoitteena on edistää vastavalmistuneen ulkomaalaistaustaisen sairaanhoitajan työllistymistä Keski-Suomeen, ja kehittää tätä tukeva Uran alku-yhteistoimintamalli Jyväskylän ammattikorkeakoulun ja keskisuomalaisten terveysalan työnantajien välille.

Uran alku-yhteistoimintamalli koostuu neljästä osa-alueesta ja niiden kehittämisestä:

 1. valmistuvien sairaanhoitajien ammatillinen kielitaito
 2. työyhteisön kielen oppimiseen liittyvä osaaminen
 3. työyhteisön monikulttuurisuusosaaminen ja kulttuurisensitiivisyys
 4. valmistuvan sairaanhoitajan ammatillinen sosialisaation sekä työyhteisöön kiinnittyminen
Näistä osa-alueista tulevat hankkeen osatavoitteet:
 1. valmistuvien sairaanhoitajien ammatillisen suomen kielen taidon kehittymisen tukemin työyhteisöissä ja monikulttuurisuuskeskus Glorialla toteutettavissa työpajoissa ja vertaistuellisissa keskusteluryhmissä

 2. työyhteisöjen kielitietoisuuden ja kielen oppimisprosessin ymmärtämisen tukeminen työpajoissa ja keskusteluryhmissä, jotta työyhteisöillä olisi paremmat valmiudet tukea valmistuvan sairaanhoitajan ammattikielen kehittymistä

 3. vahvistaa työyhteisöjen monikulttuurisuusosaamista ja kulttuurista sensitiivisyyttä ulkomaalaistaustaisen sairaanhoitajan integroitumisen helpottamiseksi työpajoissa ja keskusteluryhmissä

 4. kehittää mentorointimalli osaksi perehdyttämisprosessia yhdessä työyhteisöjen kanssa tukemaan vastavalmistuneen ulkomaalaistaustaisen sairaanhoitajan sosialisaatiota ja työyhteisöön kiinnittymistä
Yhteistoimintamallia toteutetaan jo valmistuvan sairaanhoitajan opintojen loppuvaiheessa, jotta hänellä ja hänet työllistävällä työyhteisöllä olisi paremmat valmiudet työyhteisöön integroitumiseen.

Hanke toteutetaan Jyväskylän ammattikorkeakoulun ja monikulttuurisuuskeskus Glorian yhteishankkeena.

Riikka Sinivuo
Projektipäällikkö
+358 400 976770
riikka.sinivuo@jamk.fi


Projektin tulokset

Keski-Suomen terveysalan työpaikkoja on jo vaikea täyttää työvoimapulan vuoksi, mutta samanaikaisesti Jyväskylän ammattikorkeakoulun englanninkielisestä sairaanhoitajien koulutusohjelmasta valmistuvien sairaanhoitajien on ollut vaikea löytää töitä Keski-Suomesta, jonka vuoksi he työllistyvät usein pääkaupunkiseudulle tai ulkomaille. 


Ulkomaalaistaustaisen juuri sairaanhoitajaksi valmistuneen työllistymisessä on havaittu useita haasteita liittyen työntekijän kielitaitoon ja työyhteisön kielitietoisuuteen, monikulttuurisuuteen ja työyhteisöön integroitumiseen sekä mentorimallin puuttumiseen. Hankkeen päätavoitteena on edistää ulkomaalaistaustaisen vastavalmistuneen sairaanhoitajan työllistymistä Keski-Suomeen, ja kehittää tätä tukeva Uran alku-yhteistoimintamalli ammattikorkeakoulun ja työantajien välille

Uran alku-yhteistoimintamalli koostuu neljästä osa-alueesta ja niiden kehittämisestä 
 1. valmistuvien sairaanhoitajien ammattikieli
 2. työyhteisön kielen oppimiseen liittyvä osaaminen
 3. työyhteisön monikulttuurisuusosaaminen ja kulttuurisensitiivisyys
 4. valmstuvan sairaanhoitajan ammatillinen sosialisaatio sekä työyhteisöön kiinnittyminen
Näistä osa-alueista muodostuvat hankkeen osatavoitteet:
 1. valmistuvien sairaanhoitajien ammattikielen kehittymisen tukeminen työpaikoilla ja monikultturisuuskeskus Gloriassa toteutettavissa työpajoissa ja vertaistuellisissa keskusteluryhmissä

 2. työyhteisöjen kielitietoisuuden ja kielenoppimisprosessin ymmärtämisen tukeminen työpajoissa ja keskusteluryhmissä, jotta työyhteisöllä on paremmat valmiudet tukea valmistuvaa sairaanhoitajaa ammattikielen kehittymisessä

 3. vahvistaa työyhteisöjen monikulttuurisuusosaamista ja kulttuurisensitiivisyyttä työpaja- ja  vertaistuellisissa keskusteluryhmissä ulkomaalaistaustaisen sairaanhoitajan integroitumisen helpottamiseksi

 4. kehittää mentorointimalli osaksi perehdyttämisprosessia yhdessä työyhteisöjen kanssa tukemaan ulkomaalaistaustaisen vastavalmistuneen sairaanhoitajan ammatillista sosialisaatiota ja työyhteisöön kiinnittymistä
Yhteistoimintamallia toteutetaan jo opintojen loppuvaiheessa, jotta vastavalmistuneella sairaanhoitajalla ja hänet työllistävällä työyhteisöllä olisi paremmat valmiudet työyhteisöön integroitumiseen. 

Hanke toteutetaan JAMKin ja monikulttuurisuuskeskus Glorian yhteishankkeena.

8.9.2021

Riikka Sinivuo
Projektipäällikkö
riikka.sinivuo@jamk.fi
+358 400976770