Projekti

SARANA - Työelämän moniammatillinen oppimis- ja kehittämisareena - sosiaalialan pilotoinnista visioita hyvinvointialalle

Rahoitusohjelma

Lyhenne
SARANA
Projektityyppi
Muu projekti
Vahvuusala
Muu ala
Toteutusaika
1.4.2010 - 31.3.2014
Yksikkö
Hyvinvointi
Rahoitusohjelma
Euroopan sosiaalirahasto (ESR)
Projektin kuvaus

Tavoitteenamme on luoda moniammatillinen sosiaalialan oppimisen ja kehittämisen areena, joka kokoaa yhteen sosiaalialan koulutuksen, tutkimuksen ja työelämän toimijat. Areenan tehtävänä on toimia korkeatasoisena osaamisen, kehittämisen ja innovaatioiden työelämäympäristönä, jossa kehitetään sosiaalialan asiakastyön menetelmiä ja käytäntöjä.

Projektin tuloksena

 1. on rakennettu uudenlainen sosiaalialan oppimis- ja kehittämisareena pysyvänä maakunnallisena yhteispalveluna
 2. on luotu uusia sosiaalialan asiakastyön innovaatioita
 3. toimijoiden yhteistyö, asiantuntijuus ja ammatillinen työnjako on suunnitelmallista ja tehokasta
 4. mallia voidaan soveltaa muissa sosiaalialan toimintaympäristöissä ja hyvinvointialalla.

Työn vaikutuksesta

 1. areenan avulla tuotetaan laadukkaampia sosiaalialan palveluja ja integroidaan koulutusta osaksi työelämää
 2. varmistetaan sosiaalialan työvoiman saatavuuden turvaaminen ja osaamisen kehittyminen luomalla sosiaalialan toimijoiden yhteiskehittämisen, systemaattisen asiantuntijavaihdon ja vertaistuen malli
 3. sosiaalialan työn profiiloituminen lisääntyy ja alan vetovoimaisuus kasvaa hankkeen mahdollistamien uusien sosiaalialan palveluiden kehittämis- ja tuottamistapojen avulla.

Tuotamme

 1. sosiaalialan työelämän ja koulutuksen yhteistyön uusi oppimis- ja kehittämisareena ja toimintamallin
 2. sosiaalialan työelämä- ja käytäntölähtöisyyttä tukevat reflektiiviset ja kokemukselliset oppimiskäytännöt ja koulutusmateriaalin
 3. sosiaalialan työelämä- ja käytäntölähtöisyyttä tukevat palvelutuotteet
 4. sosiaalialan työelämälähtöiseen tiedonmuodostukseen liittyvä käytäntötutkimus
 5. tuotteistetut sosiaalialan erikoisosaamiseen liittyvät konsultointipalvelut, työelämälähtöinen asiantuntijapankki sekä asiantuntijavaihdon ja vertaistuen mallin
 6. sosiaalialan oppimis- ja kehittämisareenan hyvien käytäntöjen levittäminen Keski-Suomen maakunnan alueellisiin tarpeisiin ja myös valtakunnallisesti koulutuspakettina.