Projekti

Sähkön mikrotuotannon ja älyverkkojen toimintaympäristö

Rahoitusohjelma

Lyhenne
Särmä
Projektityyppi
Kehittämisprojekti
Vahvuusala
Automaatio ja robotiikka
Toteutusaika
1.1.2016 - 31.12.2018
Yksikkö
Teknologia
Rahoitusohjelma
Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR)
Projektin kuvaus
Suomessa ollaan sähkön mikrotuotannon laajamittaisen yleistymisen kynnyksellä. Kehitystä ovat hidastaneet mm. laiteinvestointien pitkäksi koettu takaisinmaksuaika sekä kokemuksen puute ko. tekniikasta. Koska sähkön mikrotuotantoon liittyvän teknologian hyödyntäminen ei ole vielä laajamittaista Suomessa, on alalla piilossa olevaa liiketoimintapotentiaalia. Kotimaisten mikrotuotanto- ja älyverkkoratkaisujen kehittyminen ja yleistyminen avaa uusia mahdollisuuksia myös vientituotteiden syntymiselle.

Projektissa rakennetaan sähkön mikrotuotannon ja älykkäiden sähköverkkojen toimintaympäristö (TKI- ja koulutusympäristö) yritysten esiintuomien tarpeiden mukaisesti, sisältäen mm. verkkoon liitettäviä tai saarekekäyttöön soveltuvia sähkön mikrotuotannon laitteistoja (aurinko, tuuli, biokaasu) sekä älykkäiden sähköverkkojen laitteistoja kysynnän joustoon, kuormanhallintaan ja mittauksiin liittyen. Toimintaympäristö tukee koulutuksen ja tiedon jalkauttamisen lisäksi myös uusien palvelukonseptien ja niihin liittyvien teknisten ratkaisujen testaamista sekä kehittämistä. Tärkeällä sijalla on saada käytännön koeajo- ja testituloksia Keski-Suomen olosuhteissa standardikomponenteilla toteutetuilla teknisillä ratkaisuilla. Älykkäiden sähköverkkojen mahdollistama kysyntäjousto ja muut uudet toimintatavat avaavat uusia ja mielenkiintoisia liiketoimintamalleja sähkönkäyttäjien ja mikrotuottajien keskuudessa, mutta käytännön ratkaisut ja toimintamallit puuttuvat. Esimerkiksi maatiloilla sähkön mikrotuotanto ja kysyntäjousto lisäävät energiaomavaraisuutta ja saattavat avata tulevaisuudessa mahdollisuuksia 'energiayrittäjyydelle' tai muille uudenlaisille sähköyhtiöiden kanssa toteutetuille toimintamalleille.

Projektin tuloksina Keski-Suomen alueen yritysten ja muiden toimijoiden käytettävissä on: 
1. Sähkön mikrotuotannon ja älyverkkojen toimintaympäristö sisältäen laitteistoja ja osaamista
2. Sähkön mikrotuotannon ja älyverkkojen toimintaympäristöä hyödyntäviä koulutuspaketteja
3. Tietoa sähkön mikrotuotannon, kysyntäjouston, kuormanhallinnan ja energian varastoinnin ratkaisuista sekä vaikutuksista sähköverkkoon eri sovelluskohteissa perustuen koeajoihin
4. Yritys-ja asiantuntijaverkosto

Lisätietoja
Teppo Flyktman, projektipäällikkö, 0
40 716 7630, etunimi.sukunimi@jamk.fi
Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Teknologiayksikkö