Projekti

Sähköisestä markkinoinnista myyntiä! Saarijärven seudun matkailuyrittäjien yritysryhmä (251019)

Rahoitusohjelma

Projektityyppi
Kehittämisprojekti
Vahvuusala
Matkailun vahvuusala
Toteutusaika
1.10.2017 - 31.8.2018
Yksikkö
Liiketoimintayksikkö
Rahoitusohjelma
Manner-Suomen Maaseudun kehittämisohjelma
Projektin kuvaus
Sähköisestä markkinoinnista myyntiä! -yritysryhmähankkeessa lisätään ryhmän matkailuyritysten myyntiä suunnitelmallisilla ja valittuun kohderyhmään kohdennetuilla sähköisen markkinoinnin toimenpiteillä. 

Yritysryhmässä mukana olevien matkailuyritysten sähköisestä viestinnästä tehdään suunnitelmallista ja päätetään oikeat myyntikanavat tärkeimpien kohderyhmien tavoittamiseksi. Yrittäjät myös saavat tukea www-sivujensa ja sosiaalisen median sisällöntuotantoon, hakukoneoptimointiin sekä analytiikan hyödyntämiseen.

Matkailuyrittäjien osaamista lisätään yhteisillä koulutustyöpajoilla ja yrityskohtaisella ohjauksella, joiden aiheena on esim. sähköisen viestinnän sisällöntuotanto, sosiaalisen median ja sähköisten myyntikanavien hyödyntäminen tai yhteisten palvelukokonaisuuksien muodostaminen. 

Matkailuyrittäjät toteuttavat valituille kohderyhmille sähköisen viestinnän kampanjoita, jotka voivat olla sekä yhteisiä että yrityskohtaisia.

Hankkeen hallinnoijana toimii Jyväskylän ammattikorkeakoulu ja hanke toteutetaan 1.10.2017-31.8.2018.

Lisätietoa: projektipäällikkö Anu Raulo, [email protected], puh. 040 869 0649 

Projektin tulokset

Hankkeessa kehitettiin kahdeksan matkailualan yrityksen valmiuksia sähköisen markkinoinnin ja myynnin toteuttamisessa. Alussa yrityksille toteutettiin verkkonäkyvyyden analyysi ja kehittämistä ohjaava kanavasuunnitelma. Yritykset osallistuivat neljään koulutustyöpajaan, joiden sisältöinä oli eri näkökulmia sähköiseen markkinointiin ja myyntiin: hakukoneoptimointi, sähköisen markkinoinnin sisällöntuotanto, Facebook, Instagram sekä mittarit ja analytiikka. Yrityksille toteutettiin yhteinen Google Display -kampanja keväällä 2018. Tämän lisäksi osa yrityksistä uusi hankkeen aikana verkkosivunsa ja toteutti laajempaa sähköistä markkinointia Facebookissa.