Projekti

SAARIJÄRVEN LOGISTIIKKAKESKUKSEN JA REKKAPARKIN YHTEISTYÖHANKE

Rahoitusohjelma

Projektityyppi
Kehittämisprojekti
Vahvuusala
Muu ala
Toteutusaika
1.8.2017 - 30.9.2018
Yksikkö
Teknologia
Rahoitusohjelma
Manner-Suomen Maaseudun kehittämisohjelma
Projektin kuvaus
Kyseessä on SSYP Kehitys Oy:n ja Jyväskylän Ammattikorkeakoulun yhteistyössä tehtävä tiedonhankintahanke, jossa tutkitaan Saarijärven logistiikkakeskuksen ja rekkaparkin perustamiseen liittyvät vaatimukset sekä uudenlaisen logistiikkatoimintamallin mahdollisuuksia.

Saarijärven kaupungin elinkeinoelämän kehittämisyksikön SSYP Kehitys Oy:n tehtävänä on luoda uusia liiketoiminnallisia mahdollisuuksia Saarijärvelle ja edistää alueen eri tahojen ja eritoten yritysten elinvoimaisuutta monin eri keinoin. Yksi, merkittävä tällainen on ns. logistiikkakeskuksen ja rekkaparkin luominen alueelle. Äänekosken biotuotetehtaan vaikutus mm. rekkaliikenteen lisääntymiseen valtatie 13:lla on merkittävä ja antaa potentiaalin luoda uutta liiketoimintaa Saarijärven alueelle. SSYP Kehitys on tämän johdosta jo alustavasti tutkinut kymmenkunnalta suomalaiselta ja kansainväliseltä logistiikkayritykseltä kiinnostusta ns. rekkaparkin käyttöön ja tavaroiden välivarastointiin rekkaparkin läheisyyteen eli ns. logistiikkakeskukseen. Kiinnostus ja palaute oli hyvä. Lisäksi, Saarijärven sijainnin ollessa suosiollinen pitkän matkan tavarakuljetuksille, Saarijärvi nähdään logistisesti mielenkiintoisena solmukohtana, jota ei olla aiemmin hyödynnetty.

Tämän kokonaisuuden selvittämiseksi kuitenkin tarvitaan paljon informaation keräämistä ja siksi nähdään tärkeäksi luoda tiedonhankintahanke rekkaparkin ja logistiikkakeskuksen perustamiseen liittyvistä asioista.

Lisätietoja antaa:

Projektipäällikkö Jukka Lanu, JAMK, puh. 040 579 8663