Projekti

Ruokaketjun koulutusvienti (221001)

Rahoitusohjelma

Lyhenne
FLEN
Projektityyppi
Kehittämisprojekti
Vahvuusala
Uudistuva oppiminen
Toteutusaika
1.2.2017 - 31.1.2019
Yksikkö
Liiketoimintayksikkö
Rahoitusohjelma
Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR)
Projektin kuvaus

Hankkeen tavoitteena on käynnistää viiden ammattikorkeakoulun perustaman FLEN-verkoston (Food Learning Export Network) toiminta sekä luoda verkostolle toimintamalli. Tavoitteena on myös tuottaa verkostolle työkalut ja testata kokonaisuus käytännössä mahdollistamaan menestyminen kovassa kansainvälisessä kilpailussa yhteistyössä alan yritysten kanssa. FLEN-verkosto tulee toimimaan pilottina toimialavetoisille koulutusvientiverkostoille ja siten lähestymään koulutusvientiä uudesta ja täsmällisesti fokusoidusta näkökulmasta. FLEN-verkosto sitoutuu osaksi elintarvikevientiä sekä elintarvikealan kone- ja laitevientiä tarjoten niiden tueksi suomalaisen vahvuudet koko ruokaketjussa kuten laadunhallinta, jäljitettävyys ja puhtaus, jotka ovat vahvasti esillä myös elintarvikeviennin vahvuuksina. FLEN-verkosto hyötyy yhteistyöstä kasvavan näkyvyyden ja monipuolisten kontaktien kautta, joita voidaan hyödyntää koulutusviennin markkinoinnissa ja myynnissä.

Päätoteuttajana toimii Seinäjoen ammattikorkeakoulu Oy ja osatoteuttajina toimivat Jyväskylän ammattikorkeakoulu Oy sekä Savonia ammattikorkeakoulu Oy.

Lisätietoja:
Karoliina Väisänen, lehtori, 040 865 6879, etunimi.sukunimi@jamk.fi, Jyväskylän ammattikorkeakoulu Oy