Projekti

Robots on Stage (Kannustaminen robotiikan oppimispolulle)

Projektityyppi
Kehittämisprojekti
Vahvuusala
Automaatio ja robotiikka
Toteutusaika
1.1.2018 - 31.12.2018
Yksikkö
Teknologia
Rahoitusohjelma
säätiöt
Projektin kuvaus

Hankkeen tarkoituksena on tukea
ja antaa uusia ideoita robotiikan ja ohjelmoinnin opetukseen peruskouluissa ja
toisen asteen opetuksessa sekä antaa opetushenkilökunnalle eväitä tekniikan
kynnyksen madaltamiseen ja myös tyttöjen innostamiseen tekniikan alalle.
Hankkeen pääkohderyhmänä on opiskelijat ja opettajat.Hankkeessa tullaan hankkimaan pieniä liikuteltavia demonstraatiorobotteja, eikä
niitä ei ole tarkoitus käyttää ainoastaan insinööriopiskelijoiden koulutukseen
ja palvelutoimintaan, vaan pääasiallisesti hyödyntää eri tahojen
perehdyttämiseen ja inspiroimiseen robotiikan alalle.Hankkeessa toteutetaan muutama erilainen robottiympäristö, joihin kehitetään
käytännönläheisiä tehtäviä ja innostavia esimerkkejä. Eri kohderyhmille
(opettajat, oppilaat) toteutetaan työpajoja, joissa tutustutaan robotiikan
perusteisiin, robottien teknisiin ominaisuuksiin ja ohjelmointiin. Lisäksi
järjestetään avoimia tapahtumia tarjoten mahdollisuuksia päästä tutustumaan
matalan kynnyksen robotiikkasovelluksiin, jotka soveltuvat myös peruskoulun ja
toisen asteen oppilaitosten opetukseen.Tulevaisuudessa robotit yleistyvät kuluttajien arjessa, työpaikoilla ja
julkisissa toiminnoissa, jonka vuoksi ihmisten olisi hyvä olla tietoisia
robotiikkaan liittyvistä perusteista, mahdollisuuksista ja turvallisuudesta.
Robotiikan alan työpaikkojen määrä on vahvassa kasvussa, jonka uskotaan
edelleen tulevaisuudessa kiihtyvän. Tämän hankkeen tuloksena herätetään
kiinnostusta ja annetaan perustietoja alan tekniikasta. Madaltamalla kynnystä
saadaan useampi nuori valitsemaan oppimispolkunsa robotiikan ja ohjelmoinnin
alalta, joissa on potentiaalisia tulevaisuuden työpaikkoja.Lisätietoja


Juho Riekkinen asiantuntija puh. 040 571 6417 etunimi.sukunimi@jamk.fi