Projekti

Riistataloudesta ammattimaista liiketoimintaa

Rahoitusohjelma

Lyhenne
Riista
Projektityyppi
Muu projekti
Vahvuusala
Muu ala
Toteutusaika
1.2.2014 - 31.12.2014
Yksikkö
Liiketoimintayksikkö
Rahoitusohjelma
Euroopan sosiaalirahasto (ESR)
Projektin kuvaus

Riistatalouden on mahdollista olla Keski-Suomelle merkittävä potentiaalinen tulonlähde. Metsästyspalveluiden kysyntä on kasvussa ja yhä useampi metsästysmatkailija tulee ulkomailta. Keski-Suomen etuina riistan kaupallisessa hyödyntämisessä ovat suuret yhtenäiset maa-alueet sekä vahvat riistakannat.

Esiselvityshankkeen tarkoituksena on luoda valmiuksia ammattimaiseen riistan kaupalliseen hyödyntämiseen Keski-Suomessa. Tuloksena syntyy sidosryhmien yhteisesti parhaiksi katsomat ja hyväksymät toimenpiteet toteutushankkeeseen, selvitys toimintamalleista sekä julkaisu päätoimisista liiketoimintamalleista.

Esiselvityshankkeen aikana kontaktoidaan laajasti elinkeinoharjoittajia, metsästysseuroja, kehittäjätahoja ja maanomistajia Keski-Suomessa. Tapaamisten aikana kartoitetaan toimijoiden suhtautumista riistan kaupalliseen hyödyntämiseen, kerrotaan taloudellisista mahdollisuuksista ja kartoitetaan toimijoiden halukkuutta metsästysmatkailun kehittämiseen. Lisäksi tullaan kuvaamaan kahden päätoimisen metsästysmatkailua eri pohjalta toteuttavan keskisuomalaisen pk-yrityksen liiketoiminnan kehittämispolku ja infra sekä benchmarkataan suomalaisen edelläkävijäyrityksen malli. Näistä muodostetaan pohja liiketoimintamallin kehittämispolulle, jota voidaan soveltaa keskisuomalaisissa metsästysmatkailua kehittävissä yrityksissä.

Lisätietoja
Tommi Häyrynen, projektipäällikkö, 040 755 8226, etunimi.sukunimi@jamk.fi
Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Liiketoiminta ja palvelut