Projekti

Revanssi – TKI-osaamisverkostoa vahvistamassa

Rahoitusohjelma

Projektityyppi
Kehittämisprojekti
Vahvuusala
Uudistuva oppiminen
Toteutusaika
1.10.2021 - 31.8.2023
Yksikkö
Liiketoimintayksikkö
Rahoitusohjelma
Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR)
Projektin kuvaus

Hankkeen tarkoituksena on kehittää suurten kaupunkien ulkopuolella olevien yritysten tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaa (TKI). Hankkeessa kootaan osaamisverkosto, jonka yhteistoiminnan kehittämisen vaikutuksena mikro- ja pk-yritysten saama kehittämispalvelu on oikea-aikaisempaa ja kohdennetumpaa.

Hankkeen vaikutuksena yritykset myös tuntevat kehittämispalveluja tarjoavat tahot nykyistä paremmin. Osaamisverkosto koostuu hankkeen toteuttajista sekä muista keskeisistä kehittämistoimijoista. Pilotoitava pysyvä osaamisverkosto lisää kehittämistoimintaa alueen yrityselämään myös jatkossa, kun osaamisverkosto, sen muodostama innovaatioalusta ja toimijoiden keskinäinen pikaviestintäkanava nopeuttavat ja selkeyttävät kehittäjien keskinäistä tiedonvaihtoa.

Hankkeessa on vahvasti tulevaisuusorientoitunut teemallisuus. Yritysten TKI- ja tulevaisuusvalmiuksien vahvistamisen kautta tuetaan maakunnan kehittämistä ja kasvua. Olemassa olevien TKI-palveluiden sekä opiskelijaosaamisen jalkautus alueille vahvistaa osaamisen ja tiedonvaihtoa, mutta luo myös jatkuvuutta korkeakoulun ja elinkeinoelämän vahvemmalle yhteydelle. Hanke muodostaa hankeparin yhdessä Toleranssi-hankkeen kanssa (Euroopan sosiaalirahasto). Molemmissa hankkeissa päämääränä on vahvistaa yritysten ja yrittäjien valmiuksia ennakoida muutoksia ja uudistaa liiketoimintaa.

Hanketta rahoittavat Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR; Keski-Suomen liitto), hankkeen hallinnoija Jamk sekä osallistujaorganisaatioiden kanssa: Witas Oy, Karstulanseutu Oy, Keulink Oy, Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Insituutti (mikroyrittäjyyskeskus) sekä Laukaan kehitysyhtiö.


Yhteyshenkilö: projektipäällikkö Heidi Kauppinen

etunimi.sukunimi@jamk.fi

050-345 76 20