Projekti

Rakennetaan puusta

Rahoitusohjelma

Lyhenne
Rakennetaan puusta
Projektityyppi
Kehittämisprojekti
Vahvuusala
Muu ala
Toteutusaika
1.1.2018 - 29.2.2020
Yksikkö
Teknologia
Rahoitusohjelma
Manner-Suomen Maaseudun kehittämisohjelma
Projektin kuvaus

Puurakentamisen alueellisen kasvuhankkeen tavoitteena oli puutuotteiden ja puun rakennuskäytön edistäminen monipuolisella tiedotustoiminnalla Keski-Suomessa. Puurakentamisen ja puutuotealan osaamisen lisääminen ja yhteistyön edistäminen kuntapäättäjien, kaavoittajien, rakennusviranomaisten, paloviranomaisten ja rakennusalan toimijoiden kentässä koettiin tarpeelliseksi.

Hankkeen tavoitteena oli puurakentamisen uusien kohteiden aikaansaaminen ja esitteleminen ja julkisen puurakentamisen ja siihen liittyvän puutuotealan hankintojen tukeminen. Tavoittena oli myös selvittää puurakentamisen pullonkaulat ja esteet.

Puurakentamisen ja puutuotteiden käytön lisäämiseksi nähtiin mahdollisuuksia maaseudun erilaisissa rakennushankkeissa. Maaseudulla toimiville rakennuttajille koettiin tarpeelliseksi jakaa tietoa puurakentamisen mahdollisuuksista eri kohteissa. Mahdollisuuksia puurakentamisen lisäämiselle havaittiin ainakin olevan taajamien pienkerrostalojen, liikerakennuksien, maatalousrakentamisen sekä kerrostalojen, rivitalojen ja loma-asuntojen korjaus- ja saneerausrakentamisessa. Myös monipuolinen massiivipuurakentaminen ja erilaisten vaihtoehtojen esittely ja rakennustaitojen ylläpito koettiin tarpeelliseksi.

Hankkeessa selvitettiin metalliteollisuuden ratkaisujen soveltamista puuteollisuuteen varsinkin erilaisten liittimien osalta. Tätä tietotaitoa hankittiin myös ulkomailta, missä tiedettiin asiaa jo edistetyn. Erityisesti hirsirakentaminen on lisännyt suosiotaan ja edellyttää lisää tuottaja- ja osaajaverkoston kasvattamista.


Lisätietoja:


projektipäällikkö
Putkonen Panu
+358 40 358 2319Kuva poistettu.
etunimi.sukunimi@jamk.fi


Projektin tulokset

Hankkeen aikana puurakentamisen tietoisuutta saatiin levitettyä niin kuntapäättäjien kuin suoraan alalla toimivien yritysten parissa. Hankkeen aikana muodostui toimivia verkostoja, joiden avulla puurakentamisen tietoisuus entisestään lisääntyi ja sitä saatiin jaettua varsin tehokkaasti. 


Hankkeen yksi merkittävimpiä tuloksia oli saada selville puurakentamisen ns. pullonkauloja. Yhtä selvää syytä tähän ei löytynyt, mutta osaamisvaje, tietotaidon puute sekä ennakkoluulot nousivat esiin.