Projekti

RAINER - Romaninuorten ja romaniperheiden tukeminen koulutuspolulla

Rahoitusohjelma

Lyhenne
RAINER
Projektityyppi
Kehittämisprojekti
Vahvuusala
Monialainen kuntoutus
Toteutusaika
1.6.2015 - 31.1.2018
Yksikkö
Hyvinvointi
Rahoitusohjelma
Euroopan sosiaalirahasto (ESR)
Projektin kuvaus

Hankkeen tavoitteena on tukea
keskisuomalaisten romanien koulunkäyntiä, kouluttautumista, koulutustason
nostamista, ammatin hankkimista, työpaikkojen löytymistä sekä työssä
menestymistä. Lisäksi hankkeen toimenpitein tuotetaan lisäarvoa olemassa
oleviin palveluihin ja edistetään monialaisten palveluiden hyödyntämistä.
Hankkeessa tuetaan koulutukseen hakeutumista sekä opintojen loppuunsaattamista.
Koulutustason nostamisen avulla vahvistetaan työmarkkinoille pääsyä. Hankkeessa
puretaan myös kouluttautumiseen liittyviä esteitä. Hankkeessa toteutetaan
yksilötyötä, perhetyötä sekä ryhmätoimintaa. Lisäksi työskentelyssä korostuu
yhteistyöverkostossa toimiminen sekä kulttuurinvälitys.

Hanketta rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto (ESR) Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY) kautta. Hankeen päätoteuttajana
on Jyväskylän kaupunki, osatoteuttajina Jyväskylän ammattikorkeakoulu ja
Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus.