Projekti

Pro Ruokakulttuuri

Rahoitusohjelma

Lyhenne
ProRu
Projektityyppi
Innovaatioprojekti
Vahvuusala
Muu ala
Toteutusaika
1.1.2010 - 31.3.2014
Yksikkö
Liiketoimintayksikkö
Rahoitusohjelma
ELY-keskus (maaseudun kehittäminen)
Projektin kuvaus

Pro Ruokakulttuuri on elinkeinon kehittämishanke, jonka painopisteenä on ruokakulttuurin edistäminen. Tavoitteena on löytää yhteistyössä ruokaketjun eri toimijoiden kanssa suomalaisen ruokakulttuurin keskisuomalaiset ulottuvuudet. Toimenpiteillä halutaan muun muassa parantaa keskisuomalaisten tuotteiden tunnettavuutta ja nostaa Keski-Suomen imagoa ruokamaakuntana. Samalla edistetään keskisuomalaisen ruokaketjun yhteistoimintaa ja yrittäjyyttä eri asiakaskohderyhmien tarpeiden tyydyttämiseksi.

Teemme tiivistä yhteistyötä muiden maaseudun yritystoimintaa edistävien toimijoiden kanssa. Työn toteuttamisesta vastaa Jyväskylän ammattikorkeakoulun Liiketoiminta ja palvelut -yksikkö päärahoittajana Keski-Suomen ELY-keskuksen maaseutuosasto.

Tutustu projektin kotisivuihin!

Lisätietoja

Minna Välipirtti, projektiassistentti, 050 576 9307 ja
Leena Pölkki, projektipäällikkö, 050 401 1894,
etunimi.sukunimi@jamk.fi, Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Projektin tulokset

Hankkeen loppuraportti luettavissa Ruokacentrian sivuilla:
http://ruokacentria.com/wp-content/uploads/2014/02/JAMK_Pro_ruokakulttuuri_120214_web.pdf

Hankkeessa tuotettu Keski-Suomen ruokaketjun kehittämisstrategia vuosille 2014 -2020:
http://ruokacentria.com/wp-content/uploads/2013/10/Strategiapaperi.pdf

ja esite: http://ruokacentria.com/wp-content/uploads/2013/10/Esite_strategiapaperi_web.pdf

Hankkeessa tuotettu Aitoja makuja Keski-Suomesta imagovideo ja digipaperi:
http://ruokacentria.com/index.php/ruoka

Muut materiaalit (selvitykset, opinnäytetyöt, seminaarit, opintomatkat ym.):
http://ruokacentria.com/index.php/pro-ruokakulttuuri/tutkimus-ja-kehittaminen/