Projekti

POLKU 2.0 – Jatkuvan oppimisen Polkukartta kestävään bio- ja kiertotalouteen

Rahoitusohjelma

Lyhenne
Polku 2.0
Projektityyppi
Kehittämisprojekti
Vahvuusala
Biotalous
Toteutusaika
1.6.2021 - 31.8.2023
Yksikkö
Teknologia
Rahoitusohjelma
Euroopan sosiaalirahasto (ESR)
Projektin kuvaus

Hankkeen tavoitteet ja toimenpiteet

POLKU 2.0 -hankkeen tavoite on bio- ja kiertotalouden jatkuvan oppimisen tarjonnan, laadun ja osuvuuden parantaminen Keski-Suomessa, pohjautuen uudenlaiseen tapaan tehdä ilmiö- ja oppijalähtöistä yhteistyötä eri oppilaitosten ja työllistäjien kesken. Alueen poikkeuksellisen monialainen osaaminen kestävyyteen liittyvässä tutkimus- ja kehitystyössä tuodaan hankkeessa osaksi bio- ja kiertotalouden jatkuvan oppimisen opintotarjontaa. Hanke auttaa vastamaan meneillään olevan bio- ja kiertotalouden rakennemuutokseen.

Alan osaamistarpeet muuttuvat digitalisaation muokatessa maakunnalle tärkeiden biotaloustuotteiden kysyntää. Ilmasto- ja luontovaikutusten minimoimiseen tähtäävä sääntely kiristyy ja paine biotaloustuotteiden jalostusarvon kasvattamiselle lisääntyy. Myös aluekehitysrahoituksen ympäristövaatimusten voimistuminen sekä kansallisesti jaettavan EU:n elpymisrahoituksen suuntautuminen vihreään siirtymään merkitsee kysyntää uudenlaisille bio- ja kiertotalouden ammattilaisille, joilla on vahva kestävyysosaaminen. Rakennemuutoksen hallintaan tarvitaan ratkaisuja.

Jatkuvan oppimisen kehittämistä koskevaan tavoitteeseen päästään luomalla oppilaitosten välille uudenlainen toimintamalli, jonka ydin on kestävän bio- ja kiertotalouden täydennyskoulutuksen järjestäminen työelämälähtöisesti oppilaitoslähtöisyyden sijaan. Jatkuvan oppimisen Polkukartta kestävään bio- ja kiertotalouteen on hankkeessa kehitettävän toimintamallin ilmentymä, johon hankkeen kaikki konkreettiset toimenpiteet tähtäävät. Toimenpiteet voidaan jakaa kolmeen pääryhmään: 1) työelämäyhteistyöhön (ml. työnantajatarpeiden jatkuva kartoitus), 2) oppilaitoksesta toiseen oppilaitokseen ja oppilaitoksesta työelämään siirtymien kehittämiseen (ml. jatkuvan oppimisen kokonaisuuksien suunnittelu ja pilotointi) ja 3) oppimispolkujen oppijalähtöiseen mallintamiseen. Hankkeessa kehitettävää Polkukarttaa hyödynnetään ura- ja opintoneuvonnassa yksilöllisten oppimispolkujen rakentamiseksi. Hanke edistää kokonaisvaltaisesti kestävää kehitystä ja parantaa sukupuolten välistä tasa-arvoa tuodessaan bio- ja kiertotalouden täydennyskoulutukseen mukaan oppialoja, joissa opiskelijoiden sukupuolijakauma eroaa perinteisemmistä teknologiapainotteisista opinnoista.

Toteuttajat:

Hankkeen päätoteuttaja on Jyväskylän yliopisto ja osatoteuttajana Jyväskylän ammattikorkeakoulu (Jamk), Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia ja Äänekosken ammatillisen koulutuksen kuntayhtymä POKE.


Rahoittaja:

Hankkeen päärahoittaja on Euroopan sosiaalirahasto, rahoittavana viranomaisena toimii Keski-Suomen ELY-keskus. Hanketta rahoittavat myös Jyväskylän, Jämsän, Äänekosken ja Saarijärven kunnat.


Hankkeen vastuuhenkilö Jamkissa

Riikka Kumpulainen

Project Manager

Puh +358 505759454

etunimi.sukunimi@jamk.fi