Projekti

PIUHA - Tietokoneavusteinen oppiminen ja potilasohjaus sairaalaympäristössä

Rahoitusohjelma

Lyhenne
PIUHA
Projektityyppi
Kehittämisprojekti
Vahvuusala
Uudistuva oppiminen
Toteutusaika
1.2.2011 - 31.12.2014
Yksikkö
Hyvinvointi
Rahoitusohjelma
Euroopan sosiaalirahasto (ESR)
Projektin kuvaus

Hoitotyön osaamisen kehittämiseksi tarvitaan oppimismuotoja, jotka tukevat henkilöstön itsenäistä työskentelyä, interaktiivisuutta ja kokemuslähtöisyyttä. Tietokoneavusteiset menetelmät mahdollistavat oppimisen todenmukaisessa ympäristössä ja soveltuvat henkilökunnan osaamisen vahvistamiseen. Myös potilasohjauksen laadukas toteuttaminen vaatii uudenlaisten menetelmien käyttöönottoa. Lyhenevät hoitoajat vaativat potilailta aiempaa enemmän itseohjautuvuutta ja potilaiden omien voimavarojen hyödyntämiseen tarvitaan uusia, asiakaslähtöisiä ohjausmenetelmiä.

Projektin tavoitteena on potilasohjauksen kehittäminen, hoitotyön henkilöstön osaamisen vahvistaminen uusien teknologisten ratkaisujen avulla sekä sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmän asiakaslähtöisen yhteistyö- ja toimintamallin luominen.

Projektissa kehitetään interaktiivinen, tietokoneavusteinen potilasohjauksen menetelmä sekä kliininen oppimisympäristö. Projektityöllä vahvistetaan eri asiantuntijatahojen yhteistyötä ja verkottumista alan palvelujärjestelmän kehittämiseksi.

Projektin tavoitteena on osaltaan ennalta ehkäistä inhimillisiä virheitä hoitotyössä osaamisen kehittymisen myötä sekä lisätä innovatiivisen oppimisympäristön hyödynnettävyyttä, käyttämistä ja sovellettavuutta sairaalaympäristössä.

Työn toteuttaa Jyväskylän ammattikorkeakoulu yhdessä Keski-Suomen sairaanhoitopiirin ja Jyväskylän yliopiston Tietojenkäsittelytieteiden laitoksen kanssa. Potilasjärjestöistä on edustettuna Keski-Suomen Diabetesyhdistys ohjausryhmän jäsenyyden kautta.

Lisätietoja
Jaana Mäkelä, projektipäällikkö, 0400 917 386, etunimi.sukunimi@jamk.fi, Jyväskylän ammattikorkeakoulu