Projekti

Pienten vesihuoltolaitosten ostopalveluiden tarve ja saatavuus - Selvitys Keski-Suomen alueella (1915)

Lyhenne
Pienten vesihuoltolaitosten palvelutarve
Projektityyppi
Tutkimusprojekti
Vahvuusala
Muu ala
Toteutusaika
1.8.2014 - 30.6.2015
Yksikkö
Teknologia
Rahoitusohjelma
Muu rahoitus
Projektin kuvaus


Vesihuoltolain
muutosehdotukseen (HE 218/2013 vp) on kirjattu uusia ja osittain entistä
laajempia vaatimuksia vesihuoltolaitosten toiminnalle. Nämä vaatimukset
johtavat erityisesti pienten vesihuoltolaitosten palvelutarpeen kasvuun, koska
niillä ei pääsääntöisesti ole palkattua ammattihenkilökuntaa hoitamassa
laitosta. 


Hankkeen
tavoitteena on kehittää pienten vesihuoltolaitosten resurssi- ja
kustannustehokkuutta selvittämällä laitosten ostopalveluiden tarve ja toisaalta
palveluiden saatavuus. Hankkeessa selvitetään Keski-Suomen alueella toimivien
pienten vesihuoltolaitosten palvelutarpeet määrällisesti ja laadullisesti sekä
alueella jo toimivien yritysten mahdollisuudet vastata näihin tarpeisiin.
Samalla selvitetään, millaisia vaatimuksia palveluja tuottaville yrityksille on
asetettu ja kuinka vaatimukset on mahdollista tulevaisuudessa täyttää. Selvityksen
avulla pyritään myös löytämään laitosten tarvitsemille palveluille tuottajia,
jotka pystyvät vastaamaan laitosten tarpeisiin joustavasti ja kustannustehokkaasti,
mahdollisimman lähellä laitoksia.


Selvitysalueena
toimivan Keski-Suomen alueella on pieniä vesihuoltolaitoksia sekä
lukumääräisesti että prosentuaalisesti eniten Suomessa. Pitkän aikavälin
tavoitteena on luoda näiden pienten vesihuoltolaitosten ja yritysten välille toimiva
yhteistyö, joka hyödyttää sekä laitoksia, että paikallista yritystoimintaa.